EĞİTİM
Ders Detayı

ELE708 - Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler

2023-2024 Güz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE708 - Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersi alan öğrencinin, elektrik ve elektronik mühendisliğinde sıkça karşılaşılan nümerik hesaplama problemlerini çözmek için var olan yöntemleri anlaması amaçlanmaktadır. Öğrencinin uygun yöntemi ve yazılımı seçerken önemli olan konuların farkında olması ve bunları bilinçli şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Nümerik yöntemleri tanır ve sınıflandırır ve formül haline getirir eder Nümerik yöntemlerdeki temel giriş ve çıkış hata kavramlarını bilir ve bunları ilişkilendirir Kullandığı nümerik yöntemlerin sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilir Karşılaştığı nümerik problemler için hangi algoritmayı kullanacağına karar verebilir Kullandığı algoritmanın avantaj ve dezavantajlarını bilir, algoritmanın nasıl çalışacağı konusunda gerçekçi bir tahmini olur
Dersin içeriği : Nümerik yöntemlerde yaklaşıklamalar ve hata, Doğrusal denklem sistemleri, Doğrusal enküçük kareler, Özdeğer problemleri, Doğrusal olmayan denklemler, Optimizasyon, Aradeğerleme, nümerik integral ve türev, türevsel denklemler, rasgele sayı üretimi
Kaynaklar : Heath, Scientific Computing, 2002.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Nümerik hata, duyarlılık, yüzer nokta aritmetiği
2 Doğrusal denklem sistemleri
3 Doğrusal enküçük kareler
4 Özdeğerler ve özvektörler
5 Özdeğerler ve özvektörlerin hesaplama yöntemleri
6 Doğrusal olmayan denklemler
7 Optimizasyon problemleri, bir boyutta optimizasyon yöntemleri
8 Çok boyutta optimizasyon yöntemleri
9 Aradeğerleme
10 Nümerik integral ve türev
11 Türevsel denklemlerde başlangıç değeri problemleri
12 Türevsel denklemlerde sınır değeri problemleri
13 Kısmi türevsel denklemler
14 Rasgele sayı üretimi
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 14 50
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 7 98
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 14 7 98
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 43 42 263
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler