EĞİTİM
Ders Detayı

ELE720 - Elektromanyetik Dalgaların Yayılımı

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE720 - Elektromanyetik Dalgaların Yayılımı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Bu derste, atmosferdeki ve dünya üzerindeki elektromanyetik dalga yayılımının temel prensip ve kavramları ile bu alanda kullanılan modelleme, analiz ve tasarım yöntemleri hakkında öğrencilerin gerekli bilgi ve becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Electromanyetik dalga yayılımı kapsamında temel prensip ve uygulamaları tanımlamak Haberleşmede farklı yayılma ortamı ve frekansa bağlı olarak elekromanyetik alan hesabını yapabilmek. Ç. 3. RF yayılım üzerine olan araştırma makalelerini ve planlamayı anlamak İlgili ulusal ve uluslar arası standartların uygulanmasını ve kullanımını anlamak. Ç. 3. RF yayılım üzerine olan araştırma makalelerini ve planlamayı anlamak
Dersin içeriği : Elektromanyetik dalga teorisine giriş, RF dalga yayılımı ve uygulamaları, Serbest uzayda radyo dalga yayılımı, yayılımda toprak yüzeyi etkisi, doğrudan yayılımdaki problemler, yayılıma Troposfer ve Iyonosferin etkisi, kırınım olayı, frekans tahsisi, gürültü ve enterferans problemleri.
Kaynaklar : Ders notları; -R.E.Collin, Antennas and Radiowave Propadation, McGraw Hill, 1985; -J. Lavergnat, M.Sylvain, Radio Wave Propagation Principles and Techniques, Wiley, 2000. ; -A.Saakian, Radio Wave Propagation Fundamentals, Artech House, 2011.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Elektromanyetik dalga yayılımı prensiplerine ve mekanizmalarına (yansıma, kırınım, kırılma) genel bakış
2 Elektromanyetik ve anten analizi temel kavram ve prensipleri
3 Görüş hattı yayılım modeli, atmosferik kayıplar
4 Dünya yüzeyi üzerinde yayılım (enterferans bölgesi)
5 Dünya yüzeyi üzerinde yayılım (kırınım bölgesi)
6 Trofosferde dalga yayılımı
7 Ara Sınav I
8 İyonosferde dalga yayılımı
9 Elektromanyetik dalga yayılımı modellemesinde kullanılan nümerik yöntemler
10 Uydu haberleşmesi
11 İstatistiksel modelleme, gürültü
12 Ara Sınav II
13 Tüm yayılım modellerinin frekans bandına göre sınıflandırılarak tekrar gözden geçirilmesi
14 Proje sunumları
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 3 30
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 3 22 66
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 2 25 50
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 34 80 253
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler