EĞİTİM
Ders Detayı

ELE721 - Mikrodalga Devre Tasarım Teknikleri

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE721 - Mikrodalga Devre Tasarım Teknikleri
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Yüksek Frekansta Devre Tasarımına ilişkin ileri seviyede alt yapının kurulması ve farklı metodların öğrenilmesi, Mikrodalga devre tasarımının yapılabilmesi
Dersin öğrenme çıktıları : Mikrodalga Devre Tasarımında İleri Yöntem ve Uygulamaları yapabilmek Filtre,Yükseltec,Osilatör ve Parametrik yükseltec tasarımında mikroşerit yapıları kullanabilmek Simulasyon programları kullanabilmek İlgili literatürü anlayabilmek
Dersin içeriği : Dersin içeriği ileri seviyede yüksek frekans devrelerinde filtre , tek ve çok katlıyükselteç , parametrik yükselteç, osillator tasarımını mikroşerit yapılar kullanarak yapılmasıdır
Kaynaklar : Ders notları; Foundations For Microwave Eng. R.E. Collin McGraw-Hill Pub. Comp.; Fundamentals of RF Circuit Design with Low Noise Oscillators,Jeremy Everard John Wiley and Sons Ltd; Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques g.d.Veldelin,A.M. Pavio, U.L.Rohde Willey Interscience Pub.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 İletim Hatları ve Dalgakılavuzlarının Tekrarı
2 Gerçek Yükler İçin Uyumlandırmanın Tekrarı
3 İleri Filtre Tasarım Teknikleri
4 Mikroşerit Yapılar
5 Mikroşerit Yapılarda Tasarım Teknikleri
6 İleri uyumlandırma teknikleri
7 Ara Sınav I
8 Yükselteclerde ve Karıştırıcılarda Tasarım Teknikleri
9 Parametrik Yükselteç ler
10 Mikrodalga Detektör Devreleri
11 Osilatörler
12 Ara Sınav II
13 Mikrodalga Tümleşik Devrelerinde Gürültü Analizi
14 Önemli noktaların tekrarı
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 3 30
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 4 56
Sunum / Seminer Hazırlama 3 22 66
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 2 25 50
Genel sınava hazırlanma süresi 1 30 30
Toplam iş yükü 34 84 244
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler