EĞİTİM
Ders Detayı

ELE726 - Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE726 - Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersi başarıyla bitiren öğrencilerden aşağıdaki becerileri kazanmaları beklenir: -Güncel nümerik elektromanyetik yöntemleri konusunda giriş bilgilerini kavramak. - Elektromanyetik problemlerini formüle edip çözüm yöntemi önermek. -Güncel elektromanyetik yazılımları etkin şekilde kullanabilecek hale gelmek. -Nümerik elektromanyetik konularında özel çalışma yapmak için gerekli temele sahip olma.
Dersin öğrenme çıktıları : Güncel nümerik elektromanyetik yöntemleri konusunda giriş bilgilerini kavramak. Karşılaşılan mühendislik problemlerini elektromanyetik denklemlere indirgemek ve çözüm yöntemi önermek. Güncel elektromanyetik yazılımları etkin kullanabilecek hale gelmek. Nümerik elektromanyetik konularında özel çalışma yapmak için gerekli temele sahip olma.
Dersin içeriği : . Giriş . EM problemlerin sınıflandırılması . Lineer cebir kavramlarının kısa tekrarı . Moment metodu . Teori . Elektrostatik uygulamalar . İki boyutlu saçılma problemleri . Tel yapılarda ışıma ve saçılma problemleri . Güncel araştırma konuları . Zaman Uzamında İntegral Denklem Yöntemleri . Tel Yapılar . İki ve üç boyutlu problemler . Sonlu Farklar (Finite Difference) Metodu . Teori . Sınırların ele alınışı . TEM yapıların analizi . Zaman boyutunda sonlu farklar . Güncel araştırma konuları . Sonlu Elemanlar Metodu . Teori . Elemanlar ve biçim fonksiyonları . Uygulamalar
Kaynaklar : 1) M.N.O. Sadiku, Numerical Techniques in Electromagnetics, CRC Press, 1992. 2) A.F. Peterson, S.L. Scott, R. Mittra, Computational Methods for Electromagnetics, IEEE Press, 1998.; 3) R.F. Harrington, Field Computation by Moment Methods, MacMillan, 1968; 4) S.M. Rao, Time Domain Electromagnetics, Academic Press, 1999. ; 5) P.Zhou, Numerical Analysis of Electromagnetic Fields, Springer-Verlag, 1993.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş
2 EM problemlerin sınıflandırılması
3 Moment metodu: Teori
4 Moment metodu. Elektrostatik uygulamalar
5 Moment metodu: İki boyutlu saçılma problemleri Tel yapılardan ışıma ve saçılma problemleri
6 Moment metodu: Tel yapılardan ışıma ve saçılma problemleri Güncel araştırma konuları
7 Zaman Uzamında İntegral Denklem Yöntemleri Tel Yapılar
8 Zaman Uzamında İntegral Denklem Yöntemleri Tel Yapılar. İki ve üç boyutlu problemler.
9 Ara sınav
10 Sonlu Farklar Metodu: Teori
11 Sonlu Farklar Metodu: Sınırların ele alınışı .TEM yapıların analizi
12 Zaman boyutunda sonlu farklar
13 Sonlu Elemanlar Metodu: Teori, Elemanlar ve biçim fonksiyonları
14 Sonlu Elemanlar Metodu: Uygulamalar
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 5 30
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 10 140
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 5 17 85
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 13 13
Genel sınava hazırlanma süresi 1 20 20
Toplam iş yükü 35 63 300
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler