EĞİTİM
Ders Detayı

ELE729 - Elektromanyetikte Özel Konular

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Dr. Onur Külçe Ders sorumlusu 1
Şubelere Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
Tüm şubeler Perşembe, 13:40 - 16:30, SS

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE729 - Elektromanyetikte Özel Konular
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Elektrik ve Elektronik Mühendisliği?nin Elektromanyetik Alanı?ndaki güncel konuların lisansüstü düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak verilmesi
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Elektrik ve Elektronik Mühendisliği?nin Elektromanyetik Alanı?ndaki güncel gelişmelerden ileri düzeyde haberdardır, Bu konuda güncel literatürü takip eder, anlar, öğrendiklerini tartışır, konu ile ilgili yöntem, algoritma vb. öğrenir, Gerekirse bu konu ile ilgili literatür taraması, sunum ve araştırma yapar.
Dersin içeriği : Dersin içeriği sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Kaynaklar : İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
2 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
3 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
4 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
5 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
6 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
7 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
8 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
9 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
10 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
11 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
12 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
13 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
14 İlgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
15 Final sınavına hazırlık
16 Final sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar
Genel sınav
Toplam 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 0
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 0 0 0
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 0 0 0
Toplam iş yükü 14 3 42
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler