EĞİTİM
Ders Detayı

ELE737 - Bilişim Kuramının Temelleri

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE737 - Bilişim Kuramının Temelleri
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersin amacı aşağıdakileri öğrenciye tanıtmaktır: ? Bilgi entropisi ve bilgi kavramları ? Bilgi sıkıştırmanın temel sınırları ? Bilgi ileten sistemlerin temel sınırları.
Dersin öğrenme çıktıları : Bilgiyi niceleyen ve ilişkilendiren bilgi kuramının matematiksel araçlarını anlamak ve kullanmak Veri depolayan ve sıkıştıran sistemlerin temel sınırlarını öğrenmek Kaynak kodlamasında temel yöntemleri öğrenmek Veri ileten sistemlerin temel sınırlarını öğrenmek Bilgi kuramını, bilgiyi depolayan, işleyen, veya ileten herhangi bir sistemi anlamlandırabilmek veya tasarlamak için kullanmak
Dersin içeriği : Giris, olasılık kuramının üzerinden geçis Entropi, relatif entropi, karsılıklı bilgi, esitsizlikler Sonuşurda eşitbölme özelliği (AEP) Veri sıkıştırması Kanal kapasitesi Farksal entropi, Gauss kanalı Ağ bilgi kuramı
Kaynaklar : Cover and Thomas, Elements of Information Theory, Wiley Interscience; Gallager, "Claude E. Shannon: A Retrospective on His Life, Work, and Impact", IEEE Trans. Inform. Theory, vol.47, no.7, Nov. 2001; Wyner, "Fundamental Limits in Information Theory", Proc. of the IEEE, vol.69, no.2, Feb. 1981; Verdu , "Fifty Years of Shannon Theory", IEEE Trans. Inform. Theory, vol.44, no.6,; Oct. 1998
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Olasılık kuramının üstünden geçiş, entropi
2 Bağıl entropi ve karşılıklı bilgi
3 Jensen eşitsizliği ve sonuçları
4 Sonuşurda eşitbölme özelliği
5 Bilgi sıkıştırma ve Kraft eşitsizliği
6 Eniyi kodlar, Huffman kodları
7 Shannon-Fano-Elias kodları
8 Ara sınav
9 Kanal kapasitesi örnekleri
10 Kanal kapasitesi teoremi
11 Fano?s eşitsizliği ve kodlama teoreminin tersi
12 Farksal entropi
13 Gauss kanalı
14 Ağ bilişim kuramı
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 1 5
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 1 5
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 0 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 12 168
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 1 25 25
Ödevler 1 5 5
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 31 70 265
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler