EĞİTİM
Ders Detayı

ELE738 - Kodlama Kuramının Temelleri

2023-2024 Güz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE738 - Kodlama Kuramının Temelleri
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersin amacı aşağıdakileri öğrenciye tanıtmaktır: ? Kanal kodlaması kavramı ? Klasik ve modern kanal kodları ? Çizge kuramının temelleri ve çizge üzerinde kodlar
Dersin öğrenme çıktıları : Kodlama kuramında kullanılan cebir araçlarını öğrenmek ve kullanmak Temel blok ve evrişimsel kodlarda kullanılan kodlama ve kod çözme yöntemlerini öğrenmek Temel blok ve evrişimsel kodlar için analiz araçlarını öğrenmek Çizge üzerinde tanımlı mesaj iletimi algoritmalarını öğrenmek Çizge üzerinde kodları, kodlama ve yinelemeli kodçözme yöntemlerini öğrenmek
Dersin içeriği : Cebire giriş, Doğrusal blok kodlar, Evrişimsel kodlar, Eklenmiş kodlar, Çizge kuramının temelleri, Çizge üzerinde algoritmalar, Turbo kodçözme, Düşük yoğunluklu eşlik denetimi kodları
Kaynaklar : Wicker and Kim, Fundamentals of codes, graphs, and iterative decoding, 2003.; Lin and Costello, Error control coding, second ed. 2004.; Richardson and Urbanke, Modern coding theory, 2008.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Kaynak ve kanal kodlaması giriş, karmaşıklık, sınırlar
2 Cebir üzerinden geçiş
3 Galois alanları üzerinde polinomlar
4 Doğrusal blok kodları yapısı, Hamming kodları
5 BCH kodları
6 Reed-Solomon kodları
7 Evrişimsel kodlar
8 Ara sınav
9 Eklenmiş kodlar
10 Çizge kuramının temelleri
11 Çizge üzerinde algoritmalar
12 Turbo kodçözme
13 Düşük yoğunluklu eşlik denetimi kodları
14 Proje sunumları
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 11 154
Sunum / Seminer Hazırlama 1 10 10
Proje 1 25 25
Ödevler 1 10 10
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 32 85 280
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler