EĞİTİM
Ders Detayı

ELE740 - Bilgisayar Ağlarında Güvenlik

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE740 - Bilgisayar Ağlarında Güvenlik
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Derste öğrencilerin bilgisayar ağları ve bunlarla ilgili karşılaşabilecekeri karşılaşabilecekleri problemleri çözebilmeleri için temelde kavramsal düzeyde kalmak üzere,
Dersin öğrenme çıktıları : Ağ güvenliği araçları ve uygulamaları, IP güvenliği, Kerberos, S/MIME, SSL/TLS, Zararlı yazılımlar, sınıflandırılmaları ve karşı önlemleri, Ağ güvenliği, elektronik posta güvenliği ve sistem güvenliği Ateş duvarı ve uygulamaları ile bilgisayar korsanlığı ve karşı tedbirleri konularında öğrenciye bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Ağ güvenliği ile ilgili problemleri tanır ve sınıflandırır, Karşılaştığı bir ağ güvenliği problemine ilişkin karşı önlemleri bilir ve kullanır, Ağ güvenliği, IP güvenliği ve e-posta güvenliği ile ilgili problemleri nasıl çözebileceğini, değişik algoritmaların birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir, Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları tez, proje gibi gerçek hayat uygulamalarında kullanır, Gelişmiş güncel ağ güvenliği ile ilgili algoritmaları ve diğer yayınları takip edip anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriği : Ağ güvenliği ile ilgili konuların kısa hatırlatması Güvenlik tehditleri ve karşı önlemleri, Sistem güvenliği ile ilgili kavramlar, Doğrulama yöntemleri ve uygulamaları, Yapay Özel Ağ kullanımı ve uygulama alanları.
Kaynaklar : Stallings W, Network Security Essentials, Pearson Prentice Hall, 2007.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Ağ Güvenliği Araçları ve Uygulamaları
2 IP Güvenliği, VPN, IPSec, Tünel uygulamaları
3 Doğrulama Uygulamaları,
4 Açık Anahtar Altyapısı
5 Elektronik Posta Güvenliği,
6 WEB Güvenliği, SSL/TLS, SET
7 İzinsiz Sisteme Giriş, Algılama ve Karşı Önlemler
8 Zararlı Yazılımlar, virüsler ve karşı önlemler
9 DoS ve DDos saldırıları, karşı önlemler
10 Ara sınav
11 Güvenlik Duvarı, tanım, sınıflandırma ve uygulamalar
12 Kablosuz Ağlar ve Güvenlik uygulamaları
13 Yüksek Hızlı Ağlar
14 İnternet Trafik Yönetimi
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 13 20
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 13 7 91
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 30 30
Toplam iş yükü 43 70 258
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler