EĞİTİM
Ders Detayı

ELE743 - İleri Bilgisayar Mimarisi

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE743 - İleri Bilgisayar Mimarisi
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Derste Bilgisayar Mimarisine özgün ileri seviyede ve olabildiğince güncel konuların öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Bilgisayar mimarisinin güncel konularını ileri seviyelerde öğrenir. Derste öğrendiği teknikleri ve yöntemleri tez, proje gibi gerçek hayat uygulamalarında kullanır, Gelişmiş güncel bilgisayar mimarisi gelişmelerini anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriği : Bilgisayar Mimarisine Giriş MIPS ISA ve ALU Performansın anlaşılması MIPS veriyolu genel anlatım MIPS Mimarisi Boruhattı yönteminin temelleri Riskli veri iletimi çözümü Dal masrafının düşürümü Hafıza hiyerarşisi DRAM mimariler Önbellek giriş Önbellek performansı artırımı RAID mimarileri Veriyolları ve G/Ç arabirimleri Çok işlemci mimarilere giriş Tek veriyollu çok işlemci yapıları Birden çok komutlu yapılara giriş Superscalar boruhattı
Kaynaklar : Patterson, Computer Organization and Design the Hardware Software Interface, 3rd edition. Elsevier.; Johnson M, Superscalar Microprocessor Design, Prentice Hall.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Bilgisayar Mimarisine Giriş
2 MIPS ISA ve ALU - MIPS veriyolu genel anlatım- MIPS Mimarisi
3 Performansın anlaşılması
4 Boruhattı yönteminin temelleri
5 Riskli veri iletimi çözümü
6 Dal masrafının düşürümü- Hafıza hiyerarşisi
7 DRAM mimariler
8 Arasınav
9 Önbellek giriş - Önbellek performansı artırımı
10 RAID mimarileri
11 Veriyolları ve G/Ç arabirimleri
12 Çok işlemci mimarilere giriş
13 Tek veriyollu çok işlemci yapıları
14 Birden çok komutlu yapılara giriş - Superscalar boruhattı
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 14 30
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 10 140
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 14 3 42
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 38 38
Genel sınava hazırlanma süresi 1 38 38
Toplam iş yükü 44 92 300
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler