EĞİTİM
Ders Detayı

ELE775 - Görüntü İşleme

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE775 - Görüntü İşleme
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt
Dersin amacı : Derste öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri görüntü işleme problemlerini çözebilmeleri için aşağıdaki konuların öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır: görüntü işlemenin temel kavramları, görüntü pekiştirme, restorasyon ve sıkıştırma, görüntü bölütleme ve tanıma amaçlı gösterim,
Dersin öğrenme çıktıları : Görüntü işleme ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları bilir, Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları gerçek uygulamalarda kullanır, Gelişmiş güncel örüntü tanıma tekniklerini takip edip anlayabilecek temele sahip olur.
Dersin içeriği : Görüntü işlemenin temelleri: Uzamsal bölge ve frekans bölgesi. İgörüntü pekiştirme. Görüntü restorasyonu. Çokçözünürlüklü görüntü işleme. Görüntü sıkıştırma. Görüntü bölütleme. Nesne tanımaya yönelik görüntü gösterimi.
Kaynaklar : Gonzalez R. C., Woods R. E., Digital Image Processing, 3rd ed., Prentice-Hall, 2008.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Görüntü işlemede temel kavramlar
2 Uzamsal bölgede görüntü pekiştirme
3 Görüntü dönüşümleri
4 Frekans bölgesinde görüntü pekiştirme
5 Görüntü restorasyonu
6 Renk uzayları ve renkli görüntü işleme
7 Çokçözünürlüklü görüntü işleme: Dalgacıklar
8 Ara sınav
9 Görüntü sıkıştırma
10 Görüntü kodlama
11 Morfolojik işlemler
12 Görüntü bölütleme
13 Görüntü gösterimi ve temsili
14 Nesne tanımaya giriş
15 Genel Sınava hazırlık
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 8 40
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 20
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 10 140
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 8 9 72
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 20 20
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 38 67 299
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler