EĞİTİM
Ders Detayı

ELE777 - İletişimde Sinyal İşleme

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE777 - İletişimde Sinyal İşleme
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Bu dersin amacı öğrencilere haberleşme sistemlerinde kullanılan kanal kestirme ve denkleştirme tekniklerini aktarmak ve yeni nesil haberleşme sistemlerinde kullanılan OFDM tekniği ve ilgili konuların detaylarını vermektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Kanal kestirimi ve denkleştirmenin ne olduğunu ve neden gerektiğini öğretmek Çeşitli kanal kestirme ve denkleştirme tekniklerini tanıtmak, avantaj ve dezavantajlarını göstermek OFDM tekniğinin ne olduğunu, nerede ve neden kullanılabileceğini, kısıtlarını öğretmek
Dersin içeriği : Haberleşme kanallarının karakteristikleri, Kanal Kestirme: Eniyi Doğrusal Yansız Kestirici, Enküçük ortalama hata karesi kestirici, Kanal Denkleştirme: Enyüksek Benzerlikli Dizi Bulucu (Viterbi Algoritması), ZF ve MMSE/DFE denkleştiriciler, uyarlamalı denkleştiriciler, kör denkleştiricilere giriş, OFDM: OFDM sinyalleşme tekniği, OFDM?de kanal kestirimi ve denkleştirme, OFDM ile ilgili konular (PAPR, ICI, Uyarlamalı kiplenim)
Kaynaklar : Proakis, Digital Communications, McGrawHill; Molisch, Wireless Communications, Wiley; Kay, Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory, Prentice Hall; Haykin, Communication Systems, Wiley; Haykin, Adaptive Filter Theory, Prentice Hall; Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge Univ. Press; Tse and Viswanath, Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge Univ. Press; Proakis and Salehi, Communication Systems Engineering, Prentice Hall; Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, Prentice Hall; Haykin and Moher, Modern Wireless Communications, Prentice Hall; Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, Prentice Hall; Oppenheim and Schafer, Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall; Hayes, ?The Viterbi Algorithm Applied to Digital Data Transmission?, IEEE Comm.Mag., pp. 26-32, May 2002; Casas, et al., DFE Tutorial, http://www.ece.osu.edu/~schniter/pdf/dfetutorial.pdf
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Haberleşme kanallarının karakteristikleri
2 Kanal Kestirimi
3 Kanal Kestirimi
4 Kanal Kestirimi
5 Kanal Denkleştirme (MLSE+ZF)
6 Kanal Denkleştirme (MMSE)
7 Kanal Denkleştirme (DFE, Uyarlamalı Denkleştirme)
8 Ara Sınav
9 OFDM
10 OFDM
11 OFDM
12 Çok kullanıcılı haberleşme
13 Çok kullanıcılı haberleşme
14 Dönem Projesi Sunumları
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 6 20
Sunum 0 0
Projeler 1 20
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 20
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 9 126
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 13 5 65
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 31 31
Genel sınava hazırlanma süresi 1 36 36
Toplam iş yükü 43 84 300
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler