EĞİTİM
Ders Detayı

ELE782 - Optik Sistemler

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE782 - Optik Sistemler
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Dersin amacı : Güncel optik tasarımların temel prensiplerini anlayabilme ve mevcut tasarımlar üzerinde iyileştirmeler yapabilmek üzere Temel Optik Kuramları Girişim Teorisi ve Uygulamaları Fourier Optiği ve Uygulamaları Kırınım Teorisi ve Uygulamaları Optik Dalga Kılavuzları ve Fiber Optik Dalga Kılavuzlarında Modal Yayılımın İncelenmesi Fiber Optik Haberleşme Sistem Tasarım Prensipleri Diğer Bazı Optik Sistemlerin öğrencilere tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren öğrencilerden aşağıdaki becerileri kazanmaları beklenir: Optikle ilgili mühendislik uygulamalarını takip edebilecek temel matematiksel ve elektromanyetik bilgi altyapısına sahip olma Mevcut uygulamaları ana tasarım prensiplerine göre değerlendirip yorumlayabilme, Güncel araştırma konuları arasından birisi üzerinde yoğunlaşarak bilgi birikimi ve altyapısı oluşturma ve sınıfta sunma Optik sistemlerin temel tasarım prensiplerini yorumlayabilme İleriye yönelik araştırma çalışmalarını takip edebilecek ve uygulamalara yansıtabilecek düzeyde bilgilerini kullanabilme
Dersin içeriği : Temel Optik Kuramlar (Işın Optiği, Dalga Optiği, Elektromanyetik Optik, Kuantum Optiği) Elektromanyetik Teorinin Genel Tekrarı Girişim Teorisi ve Uygulamaları Fourier Optiği ve Uygulamaları Kırınım Teorisi ve Uygulamaları Düzlemsel Optik Dalga Kılavuzlarında Yayılım Fiber Optik Dalga Kılavuzlarında Modal Yayılımın İncelenmesi Fiber Optik Haberleşme Sistem Tasarım Prensipleri İnce Film Optik Filtre Tasarımları Optik Uygulamalarına Genel Örnekler (Lazerler, optik seziciler, akusto-optik sistemler, elektro-optik tasarımlar, 3 Boyutlu görüntüleme gibi)
Kaynaklar : Saleh, B. E. A., Teich, M., Fundamentals of Photonics, Wiley, 1999.; Kasap, S., Optoelectronics and Photonics, Prentice Hall, 2000.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 3
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 14 8
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 4 3
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 1 25
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 0 30
Toplam 99
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 69
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 99
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 9 126
Sunum / Seminer Hazırlama 1 30 30
Proje 0 0 0
Ödevler 4 6 24
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 32 32
Genel sınava hazırlanma süresi 1 46 46
Toplam iş yükü 35 126 300
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler