EĞİTİM
Ders Detayı

ELE787 - Elektronik Harp

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE787 - Elektronik Harp
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Bu ders elektronik harp alanına teknik bir giriş dersi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak elektronik destek, elektronik taarruz ve elektronik koruma yaklaşımları ve sistemleri matematiksel modelleme bakış açısından incelenecektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci, Elektronik harp sistemleri alanında ortaya çıkan sistem seviyesi problemlerin matemetiksel modellemesini yapabilir. Elektronik harp sistemlerinde bulunan alt-bileşenlerin fonksiyonlarını ve etkileşimlerini analiz edebilir. Elektronik harp sistemlerinin teknik mimarisini ön sistem tasarımı seviyesinde tasarlayabilir. Verilen bir elektronik harp senaryosunun temel seviye simulasyonu ve analizi için gerekli yazılım araçlarını geliştirebilir. D.Ç.5 Elektronik harp sistemlerinin analizi için simulasyon araçlarından etkin olarak yararlanır.
Dersin içeriği : Elektronik Harbe Giriş Elektronik Harp Tehdit Teknolojileri Radar Tehditlerinin Temelleri EO/IR Tehditlerinin Temelleri Elektronik Destek Sistemleri Elektronik Taarruz Teknikleri ve Sistemleri Elektronik Koruma Yaklaşımları
Kaynaklar : 1) L.B.Van Brunt, Applied ECM, Vol. 1,2,3, 1978, 1982, 1995. 2) M.I.Skolnik, Introduction to Radar Systems, 2.Ed, 1980. 3) M.V.Maksimov, Radar Anti-Jamming Techniques, Artech House, 1980. 4) D.C.Schleher, Introduction to Electronic Warfare, Artech House, 1986. 5) A.Golden, Radar Electronic Warfare, AIAA, 1987. 6) D.K.Barton, Modern Radar System Analysis, Artech House, 1988. 7) R.N.Lothes, Radar Vulnerability to Jamming, Artech House, 1990. 8) E.J.Chrzanowski, Active Radar Electronic Counter Measures, Artech House, 1990. 9) F.Neri, Introduction to Electronic Defense Systems, Artech House, 1991, 2001, 2006. 10) D.D.Vaccaro, Electronic Warfare Receiver Systems, Artech House, 1993.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Elektronik Harbe Giriş
2 EH Tehdit Teknolojileri
3 Radar Sistemlerinin Temelleri
4 Arama Radarları
5 Takip Radarları
6 Radar Güdümlü Füzeler
7 EO/IR Sistemlerinin Temelleri
8 Ara Sınav
9 ESM Sistemleri
10 ECM Sistemleri
11 Arama Radarlarına Karşı Elektronik Taarruz Teknikleri
12 Takip Radarlarına Karşı Elektronik Taarruz Teknikleri
13 ECCM Teknikleri
14 ECCM Teknikleri
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 6 30
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 20
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 6 24 144
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 6 6
Genel sınava hazırlanma süresi 1 12 12
Toplam iş yükü 36 50 274
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler