EĞİTİM
Ders Detayı

ELE790 - Çağdaş Kriptoloji

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE790 - Çağdaş Kriptoloji
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Derste öğrencilerin Kriptoloji ile ilgili olarak karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri için, kavramsal kapsamda kalmak üzere,
Dersin öğrenme çıktıları : Kriptoloji problemlernii tanımlama ve sınıflandırma, kriptoloji ile ilgili geçmişten günümüze algoritmaların incelenmesi, geleneksel kripto algoritmaları ve modern algoritmaların incelenmesi, kripto algoritmalarının kullanım alanları; blok şifreleme, akış şifreleme, mesaj güvenliği, ağ güvenliği ve sayısal imza ile ilgili problemlerin ve uygulama tekniklerinin öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Krptoloji ile ilgili algoritmaları tanır ve sınıflandırır, Kriptolojideki algoritmaların kullanılmasına ilişkin sorunları anlar ve algoritmik tasarımları yapabilir, Kriptoloji ile ilgili problemlerin hangi algoritmayla çözebileceğini, değişik algoritmaların birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir, Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları tez, proje gibi gerçek hayat uygulamalarında kullanır, Gelişmiş güncel algoritmaları ve bunlarla ilgili yayınları takip edip anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriği : Kriptoloji algoritmalarının tarihi, Geleneksel kriptoloji algoritmalarının incelenmesi, Simetrik ve asimetrik algoritmaların incelenmesi, Kriptoloji algoritmalarının kullanım alanları, Yukarıda sözü edilen algoritmalarının güncel problemlere uyarlanması, Gizli ve Açık Anahtar Algoritmalarının pratik kullanımları.
Kaynaklar : Stallings W, Cryptography and Network Security, Pearson ? Addison Wesley, 2006.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Kriptoloji ile ilgili tanımlar, servisler, mekanizmalar, saldırılar
2 Simetrik şifreleme, terminoloji, simetrik yöntemler ve modeller
3 Blok ve Akış Şifreleme, DES, kriptanaliz saldırıları
4 Matematiksel kavramlar, Sonlu Cisimler
5 Çağdaş Simetrik Şifreleme Yöntemleri, triple DES, Blowfish, RC5
6 Simetrik Şifreleme ve Gizlilik, link şifreleme, uçtan-uca şifreleme
7 Sayılar Teorisi, Genel Bakış, Tanımlar, Kavramlar
8 Anahtar Yönetimi, Diğer Açık Anahtar Yöntemleri
9 Mesaj Doğrulama ve Özet Fonksiyonları
10 Ara sınav
11 Özet Algoritmaları, MD5, SHA-1, RIPEMD-160
12 Sayısal İmza ve Uygulamaları
13 Doğrulama (Authentication) Uygulamaları, Kerberos, X.509
14 Elektronik Posta Güvenliği
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 13 20
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 13 7 91
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 14 5 70
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 30 30
Toplam iş yükü 43 70 258
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler