EĞİTİM
Ders Detayı

ELE794 - Biyomedikal Sinyal İşleme

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE794 - Biyomedikal Sinyal İşleme
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 3 0 3 10
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Kursun amacı sinyal işleme kuramının temellerini anlamak ve bazı sinyal işleme araçlarından ve yöntemlerinden biyoloji ve tıbbi alanda sıkça ortaya çıkan imlere etkin biçimde yararlanılabilmesini sağlamaktır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci biyomedikal çalışmalarda kullanılabilen sinyal işleme kuramının temellerini bilir, Biyomedikal sinyallerin sınıflandırılmasını ve sistem modelleme yaklaşımlarını çalışır, Biyomedikal alanı problemleri için temel sinyal işleme araçlarına sahiptir, Problem çözümleri geliştirirken uygun bilgisayar programlama araçlarını yetkin bir şekilde kullanır. Sinyal işleme ve biyomedikal uygulamalarında yapay zeka yöntemlerinin olası kullanımlarını öğrenir.
Dersin içeriği : 1. Biyomedikal sinyal işlemeye giriş 2. Biyomedikal sinyallerin sınıflandırılması 3. Sinyaller ve Biyomedikal sistemlerin sınıflandırılması: EKG,EEG,EMG 4. Hafıza ve ilinti çözümlemesi 5. Sürekli ve kesikli modeller 6. Biyomedikal sistemlerde gürültü kaynakları 7. Gürültü yok etme ve sinyal düzenleme 8. Görünge çözümlemesi ve sıklık alanında modelleme 9. Özellik çıkarımı, sınıflandırma ve yapay zeka uygulamaları
Kaynaklar : Ders Notları.; ; Bruce, E.N., Biomedical Signal Processing and Signal Modeling, John Wiley &; Sons, 2001.; ; Rangayyan, R. M., Biomedical Signal Analysis: A case-study approach, IEEE; Press/Wiley Inter-Science, 2002.; ; Oppenheim, A.V., Willsky, A.S., Signals and Systems, 2nd Edt, Prentice-Hall, 1997.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Biyomedikal sinyal işlemeye giriş
2 Biyomedikal sinyallerin sınıflandırılması
3 Sinyaller ve Biyomedikal sistemlerin sınıflandırılması: EKG,EEG
4 Sinyaller ve Biyomedikal sistemlerin sınıflandırılması: EMG, EOG
5 Hafıza ve ilinti çözümlemesi
6 Sürekli ve kesikli modeller
7 Sürekli ve kesikli modeller
8 Ara sınav I
9 Biyomedikal sistemlerde gürültü kaynakları
10 Gürültü yok etme ve sinyal düzenleme
11 Görünge çözümlemesi ve sıklık alanında modelleme
12 Ara sınav II
13 Özellik çıkarımı, sınıflandırma
14 Biyomedikal alanında yapay zeka uygulamaları
15 Genel sınav
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 2 20
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 40
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 13 8 104
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 2 20 40
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 2 20 40
Genel sınava hazırlanma süresi 1 30 30
Toplam iş yükü 32 81 256
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler