EĞİTİM
Ders Detayı

ELE799 - Seminer

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
The Administrator Ders sorumlusu
ELE799 - Seminer
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Doktora 2 2 3 20
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Beyin Fırtınası
Dersin amacı : Doktora öğrencilerinin araştırma yapacakları alanla ilgili yeni gelişmeleri izleyip kavraması ve bir rapor hazırlayarak sunması.
Dersin öğrenme çıktıları : Bu dersin sonunda doktora öğrencileri, araştırma yapacakları alanla ilgili yeni gelişmeleri izleyip kavrayacak ve bir rapor hazırlayarak sunacak olgunluğa gelir.
Dersin içeriği : Dönem başında ilgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
Kaynaklar : İlgili alanda yayınlanmış kitaplar ve süreli yayınlar
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
2 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
3 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
4 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
5 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
6 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
7 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
8 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
9 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
10 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
11 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
12 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
13 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
14 İlgili öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte belirlenir.
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 17 238
Sunum / Seminer Hazırlama 1 220 220
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 0 0 0
Toplam iş yükü 29 240 500
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler