EĞİTİM
Ders Detayı

MAT124 - Matematik II

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
MAT124 - Matematik II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 4 2 5 6
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : MAT123
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt
Dersin amacı : Analizin temel konularına giriş yapmak, sayısal ve vektörel fonksiyonlarda limit, türev, integral kavramlarını ve uygulamalarını öğretmek.
Dersin öğrenme çıktıları : Konik eğrileri tanır, grafiklerini çizebilir. Vektörleri tanır, vektör değerli fonksiyonlarda limit, türev ve integrali yorumlar. Kısmı türev kavramını bilir fonksiyonların kısmı türevlerini alabilir. Katlı integralleri alır ve uygulamalarını yapabilir. Vektör alanını tanımlar ve uygulamalarını yapabilir.
Dersin içeriği : Konik eğriler ve kutupsal koordinatlar Vektörler ve Uzay geometrisi Vektör değerli fonksiyonlar Kısmı türevler Katlı integraller Vektör alanlarının integralleri
Kaynaklar : Thomas, Calculus and Analytic Geometry, Addison-Wesley 1996.; Silverman R.A, Calculus with analytic geometry, Prentice-Hall Inc. 1985.; Adams, R.A, Calculus, a complete course, Addison-Wesley 2003.; Balcı M., Temel ve Genel Matematik I& II, Balcı Yayınları 2000.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Konik eğriler
2 Kutupsal koordinatlar
3 Kutupsal koordinatlar ile grafik çizimleri, alanlar, uzunluklar
4 Vektörler-İç çarpım, vektörel çarpım, uzayda doğrular ve düzlemler
5 Vektör değerli fonksiyonlar-limit, türev, integral
6 Ara sınav
7 Kısmı türevler-zincir kuralı, doğrultu türevleri
8 Gradient vektörler, teğet düzlemler ve diferansiyeller, Ekstremum değerler ve eğer noktaları, Lagrange çarpanları
9 Katlı integraller-iki katlı, üç katlı integraller
10 Katlı integraller-alan, hacim
11 Ara sınav
12 Vektör alanlarının integralleri-eğrisel integraller
13 Yoldan bağımsızlık, korumalı alanlar, potansiyel fonksiyonlar
14 Vektör alanlarının integralleri-yüzey integralleri, Stokes teoremi, Diverjans teoremi
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 50
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 14 2 28
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 4 56
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel sınava hazırlanma süresi 1 16 16
Toplam iş yükü 45 38 180
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler