EĞİTİM
Ders Detayı

ELE112 - Elektrik Mühendisliğine Giriş Laboratuvarı

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Prof.Dr. Çiğdem Seçkin Gürel Ders sorumlusu 21-28
Şölen Kumbay Yıldız Ders sorumlusu 21-28
Kübra Saka Asistan 21-28
Ekin Doğan Asistan 21-28
Furkan Sabri Dipi Asistan 21-28
Ekin Akyıldırım Öğrenci asistan
Umut Can Akyüz Öğrenci asistan
Mehmet Ali Tatlıeşme Öğrenci asistan
Mesut Yıldız Öğrenci asistan
Baturay Aydemir Öğrenci asistan
Gruplara Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
Group1 Perşembe, 09:00 - 10:30, Electronics lab.
Group2 Perşembe, 10:30 - 12:00, Electronics lab.
Group3 Cuma, 09:00 - 10:30, Electronics lab.
Group4 Cuma, 10:30 - 12:00, Electronics lab.
Group5 Cuma, 12:00 - 13:30, Electronics lab.

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE112 - Elektrik Mühendisliğine Giriş Laboratuvarı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE110
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Soru-Yanıt, Deney, Diğer: 'ELE 110 Elektrik Mühendisliğine Giriş' dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Dersin amacı, öğrencilerin 'ELE 110 Elektrik Mühendisliğine Giriş' dersi ile edindikleri kuramsal konuları deneysel çalışmalarla desteklemek, ölçüm parametrelerini öğretmek ve elde edindikleri devre teorilerinin deneysel sonuçlarını değerlendirme kabiliyetlerini geliştirmektir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Basit devre kurmayı öğrenir, Temel ölçüm ekipmanlarını kullanır, Devre üzerinde değişkenler belirler ve ölçümlerini gerçekleştirir, Basit elektronik devre elemanlarının (diyot vb.) çalışma prensibini öğrenir, Kuramsal ve uygulama sonuçlarını birarada gözler ve değerlendirir.
Dersin içeriği : 1. DC devrelerde gerilim, akım ve direnç değerlerinin ölçülmesi, 2. DC ölçüm cihazlarının (voltölçer, akımölçer vb.) iç direncinin deneysel olarak değerlendirilmesi, 3. DC devrelerde Thévenin, Norton teoremleri ve süperpozisyon ilkesinin deneysel olarak sınanması, 4. DC devrelerde güç ölçümleri, 5. Diyodun DC devrelerdeki temel davranış durumlarının incelenmesi 6. Transistörün DC devrelerdeki temel davranış durumlarının incelenmesi
Kaynaklar : Deney Föyleri. ; Nilsson J.W. ve Riedel S.A., Electric Circuits, 10. ed., Pearson, 2015.; Hayt W.H. ve Kimmerly J.E., Engineering Circuit Analysis, 8. ed., McGraw Hill, 2012.; C. C. Hu, Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits, 2010.; Boylestad ve Nashelsky, Electronic Devices & Circuit Theory, Pearson, 11. ed., 2012.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Devre benzetim yazılımlarının tanıtımı
2 Deney 1 için ön çalışma (rapor vb.)
3 Deney 1: DC devrelerde gerilim, akım ve direnç değerlerinin ölçülmesi
4 Deney 2 için ön çalışma (rapor vb.)
5 Deney 2: DC ölçüm cihazlarının (gerilimölçer, akımölçer vb.) iç direncinin deneysel olarak değerlendirilmesi
6 Deney 3 için ön çalışma (rapor vb.)
7 Deney 3: DC devrelerde Thévenin, Norton teoremleri ve süperpozisyon ilkesinin deneysel olarak kanıtlanması
8 Deney 4 için ön çalışma (rapor vb.)
9 Deney 4: DC devrelerde güç ölçümü
10 Deney 5 için ön çalışma (rapor vb.)
11 Deney 5: DC devrelerde diyotların düz ve ters besleme durumlarının incelenmesi
12 Deney 6 için ön çalışma (rapor vb.)
13 Deney 6: DC devrelerde transistörlerin çalışma prensiplerinin incelenmesi (bağımlı kaynak ilişkisi vb.)
14 Çalışma haftası
15 Genel sınav
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 6 60
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 6 3 18
Uygulama 1 1 1
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 6 4 24
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 12 12
Toplam iş yükü 14 20 55
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler