EĞİTİM
Ders Detayı

ELE214 - Elektronik Laboratuvarı I

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Gürhan Bulu Ders sorumlusu 21-28
Dinçer Gökcen Ders sorumlusu 21-28
Kübra Saka Asistan 21-28
Alp Demirel Asistan 21-28
Alperen Berber Asistan 21-28
Zeynep Ebrar Avcıoğlu Öğrenci asistan
Batu Cem Özyurt Öğrenci asistan
Berkay Gündoğdu Öğrenci asistan
Mert Can Demir Öğrenci asistan
Ibrahım Mouamar Alı Ahmed Öğrenci asistan
Başak Özkara Öğrenci asistan
Gruplara Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
Group2 Çarşamba, 14:30 - 16:00, Electronics lab.
Group1 Çarşamba, 13:00 - 14:30, Electronics lab.
Group3 Çarşamba, 16:00 - 17:30, Electronics lab.
Group4 Cuma, 14:00 - 15:30, Electronics lab.
Group5 Cuma, 15:30 - 17:00, Electronics lab.

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE214 - Elektronik Laboratuvarı I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE230
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Deney, Proje Tasarımı/Yönetimi, Diğer: ELE230 ELEKTRONİK I dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Derste öğrencilere, a) Diyot ve transistör gibi temel elektronik devre elemanlarının çalışma prensipleri ve uygulamaları b) BJT ve FET yükselteçlerin DC ve AC analizi c) BJT ve FET yükselteçlerin frekans tepkisi d) BJT ve FET yükselteçlerin tasarımı e) Çok katlı yükselteçlerin analiz ve tasarımı konularının aktarılması amaçlanmaktadır
Dersin öğrenme çıktıları : Diyot ve transistör gibi temel elektronik devre elemanlarının çalışma prensiplerini ve uygulamalarını anlamaktadır Elektronik devreler üzerinde AC/DC analiz yapabilmektedir Frekans tepkisi analizi yapabilmektedir Gerilim doğrultucu ve düzeltici devreleri tasarlayabilmektedir Verilen kazanç, giriş-çıkış empedansı ve frekans tepkisi özelliklerine göre transistor yükselteçleri (BJT veya FET) tasarlayabilmektedir
Dersin içeriği : Diyotlar ve diyot uygulamaları, Voltaj düzenleyiciler, BJT transistörler ve özellikleri, BJT'lerin DA önbeslemesi ve önbesleme kararlılığının sağlanması, FET transistörler ve özellikleri, FET'lerin DA önbeslemesi, Küçük sinyal transistör modellemesi, BJT ve FET yükselteçlerin küçük sinyal analizi (SSAC), BJT ve FET yükselteçlerin frekans tepkisi, Çok katlı yükselteçler
Kaynaklar : 1. A. S. Sedra and K. C. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford Uni. Press, 2009 (6th ed.) ; 2. R. L. Boylestad and L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Pearson, 2012, (11th ed.); 3. J. Millman and C. Halkias, Integrated Electronics, McGraw-Hill; 4. D. Neamen, Electronic Circuit Analysis and Design, McGraw-Hill
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 SPICE benzetimlerine giriş
2 Deney 1: Yarıiletken diyotlar ve doğrultucu devreler
3 Deney 2: Zener diyotlar ve düzenleyici uygulamaları
4 Grup çalışmaları için projelerin verilmesi
5 Deney 3: BJT özellikleri
6 Deney 4: BJT yükselteçlerin AA/DA analizi
7 Deney 5: FET özellikleri
8 Deney 6: FET yükselteçlerin AA/DA analizi ve frekans tepkisi
9 Deney 7: BJT yükselteçlerin frekans tepkisi
10 Genel sınava hazırlık
11 Final Sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 8 40
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 1 20
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 8 3 24
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 8 3 24
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 12 12
Toplam iş yükü 17 18 60
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler