EĞİTİM
Ders Detayı

ELE230 - Elektronik I

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Dinçer Gökcen Ders sorumlusu 21
Gürhan Bulu Ders sorumlusu 22
Şubelere Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
21 Perşembe, 09:40 - 11:30, E7
Cuma, 09:40 - 11:30, E7
22 Çarşamba, 13:40 - 15:30, E9
Cuma, 09:40 - 11:30, E9

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE230 - Elektronik I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 4 0 4 6
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : ELE110
Eşzamanlı ders(ler) : ELE214
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE214 ELEKTRONİK LABORATUVARI I dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Derste öğrencilere, a) Diyot ve transistör gibi temel elektronik devre elemanlarının çalışma prensipleri ve uygulamaları b) BJT ve FET yükselteçlerin DC ve AC analizi c) BJT ve FET yükselteçlerin frekans tepkisi d) BJT ve FET yükselteçlerin tasarımı e) Çok katlı yükselteçlerin analiz ve tasarımı konularının aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Diyot ve transistör gibi temel elektronik devre elemanlarının çalışma prensiplerini ve uygulamalarını anlamaktadır Elektronik devreler üzerinde AC/DC analiz yapabilmektedir Frekans tepkisi analizi yapabilmektedir Gerilim doğrultucu ve düzeltici devreleri tasarlayabilmektedir Verilen kazanç, giriş-çıkış empedansı ve frekans tepkisi özelliklerine göre transistör yükselteçleri (BJT veya FET) tasarlayabilmektedir
Dersin içeriği : Diyotlar ve diyot uygulamaları, Voltaj düzenleyiciler, BJT transistörler ve özellikleri, BJT'lerin DA önbeslemesi ve önbesleme kararlılığının sağlanması, FET transistörler ve özellikleri, FET'lerin DA önbeslemesi, Küçük sinyal transistör modellemesi, BJT ve FET yükselteçlerin küçük sinyal analizi (SSAC), BJT ve FET yükselteçlerin frekans tepkisi, Çok katlı yükselteçler
Kaynaklar : 1. B. Razavi, Fundamentals of Microelectronics, Wiley, 2021 (3rd Ed.); 2. A.S. Sedra, K.C. Smith, T.C. Carusone and V. Gaudet, Microelectronic Circuits, Oxford Uni. Press, 2019 (8th Ed.) 3. R. L. Boylestad and L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Pearson, 2014, (11th ed.); 4. D. Neamen, Microelectronics Circuit Analysis and Design, McGraw-Hill, 2009 (4th Ed.)
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Diyotlar ve diyot uygulamaları
2 Gerilim düzenleyicileri
3 BJT transistörler ve özellikleri
4 BJT'lerin DA önbeslemesi ve önbesleme kararlılığının sağlanması
5 FET transistörler ve özellikleri
6 FET'lerin DA önbeslemesi
7 BJT ve FET devrelerinin AA/DA yük-eğrisi analizi
8 BJT yükselteçlerin küçük sinyal analizi (SSAC)
9 FET yükselteçlerin küçük sinyal analizi (SSAC)
10 Arasınav
11 BJT yükselteçlerin frekans tepkisi
12 FET yükselteçlerin frekans tepkisi
13 Çok katlı yükselteçler
14 Çok katlı yükselteçler
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 50
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 4 56
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel sınava hazırlanma süresi 1 30 30
Toplam iş yükü 30 58 162
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler