EĞİTİM
Ders Detayı

ELE302 - Olasılık Kuramı

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE302 - Olasılık Kuramı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 5
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Öğrenciye olasılık kuramının temel kavramlarını tanıtmak, ve Rasgele sinyal içeren sistemleri analiz edebilmesi için gereken altyapıyı oluşturmaktır.
Dersin öğrenme çıktıları : Olasılık kuramının temel kavramlarını bilir Genel bilinen olasılık dağılım işlevlerini kullanır ve özelliklerini analiz eder. Koşullu olasılık dağılım işlevlerini ve koşullu beklenti değerlerini hesaplar. Dönüşüm teknikleri ile dağılımları hesaplar ve problemleri çözer. Rasgele süreçleri tanımlar ve özelliklerini kullanır (özellikle Gauss ve Poisson rasgele süreçlerini)
Dersin içeriği : Küme kuramının tekrarı Deney kavramı, Örnek uzayı ve olaylar Olasılığın tanımı Birleşik ve koşullu olasılık, Bayes teoremi Bağımsız olaylar ve Bernoulli denemeleri Rasgele değişken kavramı Olasılık dağılım ve yoğunluk işlevleri Koşullu dağılım ve yoğunluklar Beklenen değerler, momentler ve karakteristik işlevler Rasgele değişken dönüşümleri Çoklu rasgele değişkenler, birleşik dağılım ve yoğunluk işlevleri Limit teoremleri Çoklu rasgele değişkenler üzerinde işlemler Rasgele sürecin tanımı Bağımsızlık ve çeşitli durağanlık biçimlerinin incelenmesi Zaman ortalaması, istatistiksel ortalama ve ergodiklik Özilinti ve çaprazilinti işlevleri Gauss ve Poisson süreçleri
Kaynaklar : Peebles, Jr., Probability, Random Variables, and Random Signal Principles, 4th Ed.,; McGraw-Hill, 2001.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Küme kuramının tekrarı, Deney kavramı, Örnek uzayı ve olaylar
2 Olasılığın matematiksel modeli, Birleşik ve koşullu olasılık, Bayes teoremi
3 Bağımsız olaylar ve Bernoulli denemeleri
4 Rasgele değişken kavramı
5 Olasılık dağılım ve yoğunluk işlevleri, Koşullu dağılım ve yoğunluklar
6 Beklenen değerler, momentler ve karakteristik işlevler
7 Rasgele değişken dönüşümleri
8 Ara sınav
9 Çoklu rasgele değişkenler, birleşik dağılım ve yoğunluk işlevleri
10 Limit teoremleri, Çoklu rasgele değişkenler üzerinde işlemler
11 Rasgele süreçler ve özellikleri
12 Rasgele Süreçlerde bağımsızlık ve çeşitli durağanlık biçimlerinin incelenmesi
13 Zaman ortalaması, istatistiksel ortalama ve ergodiklik, Özilinti ve çaprazilinti işlevleri
14 Gauss ve Poisson süreçleri
15 Genel sınava hazırlık haftası
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 60
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 18 18
Genel sınava hazırlanma süresi 1 20 20
Toplam iş yükü 30 46 150
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler