EĞİTİM
Ders Detayı

ELE313 - Elektronik Laboratuvarı II

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE313 - Elektronik Laboratuvarı II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE315
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Deney, Proje Tasarımı/Yönetimi, Diğer: ELE315 ELEKTRONİK II dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Derste öğrencilere, a) Benzetim araçlarının kullanılması b) Geribesleme devrelerinin analizi c) Ayrımsal yükselteç derelerinin analizi ve tasarımı d) İşlemsel yükselteç özellikleri e) İşlemsel yükselteç uygulama örnekleri f) Sayısal devrelerin temel kavramları (BJT, CMOS vb.) konularının aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci; Benzetim kavramını anlamıştır ve tasarım için benzetim araçlarını kullanabilmektedir, Negatif ve pozitif geribesleme devrelerini analiz edebilmektedir, Ayrımsal yükselteç devrelerini analiz edebilmekte ve tasarlayabilmektedir, İşlemsel yükselteç devrelerini analiz edebilmekte ve tasarlayabilmektedir, Osilatör devrelerini analiz edebilmektedir, Sayısal mantık devrelerini analiz edebilmektedir.
Dersin içeriği : Benzetim araçlarını gözden geçirme, Yükselteçlerde geribesleme kavramı, Ayrımsal yükselteçler, İşlemsel yükselteçler, İşlemsel yükselteç uygulamaları, Osilatörler, Sayısal mantık devreleri (BJT, CMOS vb.)
Kaynaklar : 1. A. S. Sedra and K. C. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford Uni. Press, 2009 (6th ed.) ; 2. J. Millman and C. Halkias, Integrated Electronics, McGraw-Hill; 3. R. L. Boylestad and L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Pearson, 2012, (11th ed.); 4. D. Neamen, Electronic Circuit Analysis and Design, McGraw-Hill
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Benzetim araçlarını gözden geçirme
2 Öğrencilere projelerin dağıtılması
3 Deney 1: BJT yükselteçlerde geribesleme kavramı
4 Proje: Devrelerin matematiksel analizinin yapılması
5 Deney 2: Ayrımsal yükselteçler
6 Proje: Devrelerin benzetim ortamında kurulması
7 Deney 3: İşlemesel yükselteçler
8 Proje: Devreler için malzeme tedarik edilmesi
9 Deney 4: İşlemsel yükselteç devrelerinde bant genişliği, yetişme hızı ve ofsetler
10 Proje: Devrelerin breadboard üzerinde kurulması ve çalıştırılması
11 Deney 5: Aktif süzgeçler
12 Proje: Devrelerin delikli pertinaks üzerine kurulması, lehimlenmesi ve çalıştırılması
13 Deney 6: Osilatörler
14 Deney 7: BJT ve JFET/MOSFET anahtarlama devreleri
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 8 40
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 1 20
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 8 2 16
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 8 3 24
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 1 16 16
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 4 4
Toplam iş yükü 18 25 60
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler