EĞİTİM
Ders Detayı

ELE345 - Elektromanyetik II

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE345 - Elektromanyetik II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 5
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : ELE246
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Dersin amacı : Dersi başarıyla bitiren bir öğrencinin, Quazi-statik elektromanyetik kavramlarını anlaması, Maxwell denklemlerini bilmesi ve sınır koşullarını kullanabilmesi, Dalga yayılımını anlaması, yansıma ve kırılma problemlerini çözebilmesi, Ortalama ve anlık güç akışını hesaplayabilmesi, Temel iletim hattı ve anten kavramlarını anlaması amaçlanmaktadır
Dersin öğrenme çıktıları : Kuazi-statik elektromanyetik kavramlarını anlamak. Maxwell denklemlerini ve sınır koşullarını bilmek. Değişik ortam ve sınırlarda düzlem dalga yayılımını hesaplayabilmek. Elektromanyetik güç akışını hesaplayabilmek. Temel iletim hattı ve anten kavramlarını anlamak.
Dersin içeriği : Kuazi-statik alanlar ve indüklenme. Zamanla değişen alanlar. Maxwell denklemleri ve sınır koşulları. Potansiyel fonksiyonlar. Dalga denklemi ve çözümleri. Düzlem dalga ve farklı ortamlarda yayılımı. Elektromanyetik güç akışı ve Poynting vektörü. Düzlem dalgaların düzlem ortam sınırlarında yansıma ve kırılması. Temel iletim hattı ve anten kavramları.
Kaynaklar : Fawwaz T. Ulaby, and Umberto Ravaioli, Fundamentals of Applied Electromagnetics, 8. Ed., Pearson, 2020
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Faraday yasası, kuazi-statik alanlar
2 Zamanla değişen alanlar, yerdeğiştirme akımı, potansiyel fonksiyonları
3 Maxwell denklemleri, sınır koşulları, dalga denklemi
4 Zaman ve frekans düzleminde dalgalar, sinüzoidal dalgalar
5 Düzlem dalgalar, kayıplı ortamlarda düzlem dalgalar, kutuplanma
6 Grup hızı, Poynting teoremi
7 Anlık ve ortalama güç yoğunlukları
8 Ara sınav
9 İletken sınıra dik gelen dalga yansıması, eğik gelme durumu
10 Dielektrik sınıra dik gelen dalga
11 Dielektrik sınıra eğik gelen dalga
12 Ara sınav
13 İletim hatları, yansıma, duran dalga oranı, empedans
14 Antenlere giriş
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 2 50
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 13 5 65
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel sınava hazırlanma süresi 1 22 22
Toplam iş yükü 30 50 169
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler