EĞİTİM
Ders Detayı

ELE356 - Denetim Sistemleri Laboratuvarı

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Derya Altunay Ders sorumlusu 21-28
Alp Demirel Asistan 21-28
Furkan Sabri Dipi Asistan 21-28
ELE356 - Denetim Sistemleri Laboratuvarı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE354
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Deney, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE 354 DENETİM SİSTEMLERİ dersiyle birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : ELE 354 dersinde anlatılan bilgilerin uygulamalar yardımıyla pekiştirilmesi. Açık ve kapalı devre denetim sistemlerinin örnek devrelerle incelenmesi. Çeşitli dönüştürücüler ve bunların uygulamalardaki görevleri hakkında bilgi edinilmesi.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci 1. Geribeslemeli denetim sistemlerinin tasarımını ve gerçekleştirmesini bilir. 2.Laboratuvar yöntemlerini, araçlarını ve denetim mühendisliği uygulamalarını bilir ve kullanır. 3.Denetim elemanlarını tanır ve denetim sistemi deneyi kurar. 4.Laboratuvar deney sonuçlarını özlü ve eksiksiz bir rapor olarak hazırlar.
Dersin içeriği : Giriş ve çıkış dönüştürücüleri (konum, sıcaklık, basınç, akış hızı, nemlilik, hız, ivme, ışık seviyesi, ses seviyesi) Sinyal işleme devreleri (karşılaştırıcı, yükseltici ve çevirici devreler) Görüntüleme aygıtları Temel aç/kapa denetim sistemleri Konum denetim sistemleri Hız denetim sistemleri Sıcaklık denetim sistemleri Sıklık tepkisinin deneysel olarak elde edilmesi Denetim sistemlerinin zaman tepkilerinin elde edilmesinde bilgisayar yazılımlarının kullanımı
Kaynaklar : [1] Ogata K., Modern Control Engineering, 5/e, Prentice Hall, 2010.; [2] Dorf R.C., and Bishop R.H., Modern Control Systems, 12/e, Prentice Hall, 2011.; [3] Franklin G.F., Powell J.D, and Emami-Naeini A., Feedback Control of Dynamical Systems, 6/e, Prentice Hall, 2010.; [4] Golnaraghi F., and Kuo B.C., Automatic Control Systems, 9/e, John Wiley, 2009.; [5] Nise N.S., Control Systems Engineering, 6/e, John Wiley, 2011.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Denetim Sistemleri Laboratuvarının öğrencilere tanıtılması
2 Giriş ve çıkış dönüştürücüleri: konum, sıcaklık, basınç, akış hızı
3 Giriş ve çıkış dönüştürücüleri: nemlilik, hız, ivme, ışık seviyesi, ses seviyesi
4 Sinyal işleme devreleri: karşılaştırıcı, yükseltici ve çevirici devreler
5 Görüntüleme aygıtları
6 Temel aç/kapa denetim sistemleri
7 Konum denetim sistemleri - Bölüm 1
8 Konum denetim sistemleri - Bölüm 2
9 Hız denetim sistemleri - Bölüm 1
10 Hız denetim sistemleri - Bölüm 2
11 Sıcaklık denetim sistemleri - Bölüm 1
12 Sıcaklık denetim sistemleri - Bölüm 2
13 Sıklık tepkisinin deneysel olarak elde edilmesi
14 Denetim sistemlerinin zaman tepkilerinin elde edilmesinde bilgisayar yazılımlarının kullanımı
15 Genel sınava hazırlık haftası
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 4 25
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 2 25
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 2 28
Laboratuar 4 1 4
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 4 1 4
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 2 2 4
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 20 20
Toplam iş yükü 25 26 60
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler