EĞİTİM
Ders Detayı

ELE361 - Elektrik Makinaları I

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE361 - Elektrik Makinaları I
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 4
Zorunluluk : Zorunlu
Önkoşul ders(ler) : ELE203
Eşzamanlı ders(ler) : ELE365
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE365 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Bu ders, öğrencilere elektromekanik enerji dönüşümünün temel prensipleri, elektrik makinelerinin ve transformatörlerin çalısma karakteristikleri ve bunların kararlı durum eşdeğer devre modelleri ile performans analizi hakkında bilgilendirir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: Manyetik devreler hakkında temel prensipleri bilir: mikanıtslanma, enerji depolama, histerezis ve eddy akım kayıpları, Güç transformatörlerinin temel çalışma prensiplerini bilir, Elektromekanik enerji dönüşümünün temel konseptlerine vakıf olur, Döner elektrik makinelerinin temel çalışma prensiplerinin farkındadır, Derste öğrendiği teknikleri DA makineler üzerinde uygular, Transformatörlerin ve bazı elektrik makinelerinin performans hesaplamaları için kararlı devre eşdeğer modelleme tekniklerini uygulayabilir.
Dersin içeriği : Manyetik Devreler Hakkında Temel Konseptler Tek Fazlı Transformatörler Üç Fazlı Transformatörler Elektromekanik Enerji Dönüşümü Döner Elektrik Makinelerinin Çalışma Prensipleri DA Makineler
Kaynaklar : Electric Machinery Fundamentals, Chapman, 3rd Ed., McGraw-Hill; Electric Machinery, Fitzgerald, Kingsley, Umans, 5th Ed., McGraw-Hill; Electric Machines, Slemon, Straughen, Addison Wesley; Principles of Electrical Machinery and Power Electronics, Sen, John Wiley; Electromechanics and Electric Machines, Nasar, Unnewehr, 2nd Ed., John Wiley;
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Manyetik devrelerde temel kavramlar: mıknatıslanma, enerji depolama
2 Histerizis ve eddy akım kayıpları.
3 Transformatörlerin çalışma prensipleri: eşdeğer devre modeli
4 Transformatör açık devre ve kısa devre testleri
5 Transformatörlerde gerilim regülasyonu ve verim - örnekler
6 Üç Fazlı Transformatörler: bağlantı şekilleri, eşdeğer devre modeli, analizler
7 Elektromekanik enerji dönüşümü: alan enerjisi, ko-enerji, tek uyartımlı sistemlerde kuvvet, moment.
8 Çift uyartımlı elektromekanik enerji dönüşüm sistemleri - örnekler
9 Ara Sınav
10 Döner makinaların temelleri: armatur mmk?sı, endüklenen emk, üretilen moment
11 DA makinalar: gerilim ve moment üretimi, mıknatıslanma karakteristiği
12 Uyartım yöntemleri
13 DA jeneratörlerin analizi , terminal gerilim karakteristikleri
14 DA motorların analizi, anma değerler, verim, hız kontrolu
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 5 10
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 2 28
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 5 2 10
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel sınava hazırlanma süresi 1 20 20
Toplam iş yükü 35 47 120
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler