EĞİTİM
Ders Detayı

ELE409 - Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE409 - Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE407
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Deney, Diğer: ELE407 SAYISAL SİNYAL İŞLEME dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Dersi başarıyla bitiren öğrencilerden sayısal sinyal işleme uygulamalarında kullanılan sinyallerin hem zaman hem de frekans alanındaki analizini ve işlenmesini sağlayan temel yöntemleri Matlab, Labview vb. bir ortamda programlayarak uygulamasını öğrenmiş olmaları beklenir.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Sinyal işleme problemlerini tanır, .Ç.2. Karşılaştığı bir problemi uygun olarak modeller, Kurduğu problemi hangi algoritmayla çözebileceğini, değişik algoritmaların , Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları projelerde kullanır, Güncel algoritmaları takip edip anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriği : (a) Sayısal bir sinyalin üretimi ve Ayrık Zaman Fourier dönüsümü ve özelliklerini anlaması ve verilen bir sayısal sinyalin örnekleme hızını değiştirebilmesi, (b) Transfer fonksiyonu, fark (diffrence) denklemi ve dürtü yanıtı arasındaki bağıntıları anlayabilmesi, (c) Verilen değisik sinyallere göre en uygun nicemleyiciyi tasarlaması, (d) Sayısal bir IIR (Sonsuz Dürtü Yanıtlı) Filtreyi Butterworth ve Chebyshev yaklaşımlarını kullanarak tasarlayabilemesi, (e) Pencerelemeyi ve onun izge üzerindeki etkilerini anlaması ve istenilen bir FIR filtreyi pencereleme yöntemi kullanarak tasarlayabilmesi, (f) Filtrelemenin (Doğrusal evrişimin), AFD (DFT) ve dairesel evrişim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirebilmesi ve verilen bir konuşma veya imge sinyalinin bu yöntemler kullanılarak filtrelenebilmesi, amaçlanmıstır.
Kaynaklar : 1- Oppenheim, A.V., ve Schafer , R.W., Discrete-Time Signal Processing, Pearson, 2010.; 2- Ders Notları.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 DFT , yukarı örnekleme, aşağı örnekleme.
2 Ayrık zaman sinyallerin analizi.
3 Nicemlemenin etkileri ve açı kayması .
4 IIR Süzgeç tasarımı.
5 Pencereleme and FIR Süzgeç tasarımı.
6 DFT ile sinyal süzgeçleme.
7 Görüntü işleme.
8 Genel sınava hazırlık
9 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 7 50
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 0 0
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 7 3 21
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 7 4 28
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Genel sınava hazırlanma süresi 1 12 12
Toplam iş yükü 15 19 61
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler