EĞİTİM
Ders Detayı

ELE434 - Bilgisayarla Denetim Laboratuvarı

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
İsmail Uyanık Ders sorumlusu
Onurcan Yılmaz Asistan 21-25
Eren Cem Göksülük Asistan 21-25
Gruplara Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
Cuma, 17:00 - 18:00, Online

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE434 - Bilgisayarla Denetim Laboratuvarı
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE430
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Deney, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE430 BİLGİSAYARLA DENETİM dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : ELE 430 Bilgisayarla Denetim dersinde anlatılan kuramsal konuların deneysel düzenekler üzerinde yapılan uygulamalar ve bilgisayar ortamında yapılan benzetim çalışmalarıyla daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve öğrencilerin bu yöndeki becerilerini geliştirmek.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci 1. Sürekli zaman ve kesikli zaman sistemler arasındaki ilişkiyi ve dönüşümleri anlar, 2. Sürekli zaman denetleçleri DSP kartları veya bilgisayarlar gibi sayısal ortamlarda geçekleştirebilir. 3. Sayısal denetim sistemleri tasarlayabilir ve yaşama geçirebilir. 4. Sayısal denetim sistemlerini ilgilendiren fiziksel kısıtlar ve pratik konuların farkında olur, 5. Daha ileri düzey sayısal denetim problemlerini anlayıp kavrayabilmek için uygun altyapıya sahip olur.
Dersin içeriği : A/D-D/A dönüştürücüler, örnekleme işlemi ve birinci mertebe tutma. Servo bir sistemin sayısal denetimi ve örnekleme hızının etkilerinin gözlenmesi. Kesikli zaman sistemlerin tepkileri ve kutup-sıfır yerlerinin tepkiye etkileri. Sürekli zaman sistemlerin farklı kesikli zaman yaklaşıklaştırımlarının karşılaştırılması. Kök-yer eğrisi ve Bode yöntemleriyle tasarım. PID denetleçlerin bilgisayarla gerçekleştirilmesi ve pratikte dikkate alınması gereken noktalar. Durum geribeslemesi ve gözetleçlerin deneysel olarak çalısılması.
Kaynaklar : [1] Ogata K., Discrete-Time Control Systems, 2nd Ed., Prentice Hall, 1995.; [2] Franklin G.F., Powell J.D. and Workman M.L., Digital Control of Dynamic Systems, 2nd Ed., Addison Wesley, 1990.; [3] Aström K.J. and Wittenmark B., Computer Controlled Systems: Theory and Design, 3rd Ed., Prentice Hall, 1997.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Sayısal denetim sistemlerine ve deneylerde kullanılan düzeneklere genel bir bakış.
2 Deney 1: A/D-D/A dönüştürücüler, örnekleme ve sıfır mertebeli tutma.
3 Deney 2: Servo bir sistemin sayısal denetimi ve örnekleme hızının başarım üzerindeki etkisinin gözlenmesi - kısım I.
4 Deney 2: Servo bir sistemin sayısal denetimi ve örnekleme hızının başarım üzerindeki etkisinin gözlenmesi - kısım II.
5 Benzetim çalışması 1: Kesikli zaman sistemlerin tepkilerinin bilgisayar benzetimleriyle incelenmesi.
6 Benzetim çalışması 2: Sürekli zaman sistemlerin kesikli zaman eşdeğerlerinin elde edilmesi ve bilgisayar benzetimleriyle incelenmesi.
7 Deney 3: Sıvı seviyesi sisteminin sayısal PID ile denetimi - kısım I.
8 Deney 3: Sıvı seviyesi sisteminin sayısal PID ile denetimi - kısım II.
9 Ara sınav
10 Benzetim çalışması 3: Kök yer eğrisi kullanılarak kesikli zaman denetleç tasarımı.
11 Benzetim çalışması 4: Frekans tepkisi kullanılarak kesikli zaman denetleç tasarımı.
12 Benzetim çalışması 5: Gözleyici + durum geri beslemesi.
13 Deney 4: Ters sarkaç sisteminin durum geri beslemesiyle sayısal denetimi - kısım I.
14 Deney 4: Ters sarkaç sisteminin durum geri beslemesiyle sayısal denetimi - kısım II.
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 12 40
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 20
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 1 3 3
Laboratuar 12 3 36
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 12 1 12
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel sınava hazırlanma süresi 1 4 4
Toplam iş yükü 27 13 57
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler