EĞİTİM
Ders Detayı

ELE454 - Güç Elektroniği

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık
Ders sorumluları
Ad Soyad Görev Şube
Prof.Dr. Işık Çadırcı Ders sorumlusu 21
Eren Cem Göksülük Asistan 21
Şubelere Göre Haftalık Program
Şube Gün, Zaman, Yer
21 Pazartesi, 13:40 - 16:30, E3

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

ELE454 - Güç Elektroniği
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 3 0 3 6
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : ELE230
Eşzamanlı ders(ler) : ELE456
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Diğer: ELE456 GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Bu ders, lisans öğrencilerini modern güç yarı iletkenlerinin ve ilgili güç çevirgeçlerinin çalısma prensipleri ve belli başlı uygulama alanları konusunda bilgilendirmek ve, çesitli endüstriyel uygulamalar için sistem seçimi ve tasarımı becerisi edindirmek amacıyla tasarlanmıştır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: Güç yarıiletkenlerinin karakteristiklerini ve kullanım alanlarını bilir, Güç çevirgeçlerinin çalışma prensiplerini bilir, Çeşitli endüstriyel uygulamalar için sistem seçimi becerisi edinir, Derste öğrendiği teknikleri endüstriyel uygulamalarda kullanıp, güç elektroniği sistem tasarımları yapabilir, Gelişmiş güncel güç elektroniği sistemlerini takip edip anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriği : Genel tanımlar, elektronik güç dönüşümünün amaçları, uygulama alanları, güç çevirgeçlerinin sınıflandırılması Güç Yarıiletkenleri Kayıp hesapları ve yarıiletkenlerin soğutulması Doğrultucu devreleri Dört çeyrekte çevirgeç çalışması AA gerilim denetleçleri Kıyıcı devreleri Evirgeçler Güç çevirgeçleri koruma sistemleri
Kaynaklar : Power Electronics, Lander, 3rd. Ed., Mc Graw Hill; Power Electronics: Converters, Applications and Design, Mohan, Undeland and; Robbins, 2nd Ed., John Wiley and Sons; Power Electronics ? Principles and Applications, Vithayathil, Mc Graw-Hill ; Power Electronics: Circuits, Devices and Applications, Rashid, Prentice Hall; Power Electronics and AC Drives, Bose, Prentice Hall.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş / Genel tanımlar, elektronik güç dönüşümünün amaçları, uygulama alanları
2 Güç Yarı İletkenleri (Güç diyotları ? Tiristörler)
3 Güç Yarı İletkenleri (Güç Tranzistörleri)
4 Güç Yarı İletkenleri Sürücü Devreleri ve Uygulama Alanları
5 Kayıp Hesapları ve Yarı İletkenlerin Soğutulması
6 Doğrultucu Devreleri (Tek Fazlı Doğrultucular)
7 Doğrultucu Devreleri (Üç Fazlı Doğrultucular)
8 Doğrultucu Harmonikleri ve Geçiş Açıları
9 Örnek problemler
10 Dört Çeyrekte Çevirgeç Çalışması, AA Gerilim Denetleçleri
11 Ara sınav
12 Kıyıcı Devreleri
13 Evirgeç Devreleri
14 Güç Çevirgeçleri Koruma Sistemleri
15 Genel sınava hazırlık
16 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 5 10
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 4 56
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 5 5 25
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 35 62 173
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler