EĞİTİM
Ders Detayı

ELE479 - Elektrik Makinaları Laboratuvarı II

2023-2024 Bahar dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE479 - Elektrik Makinaları Laboratuvarı II
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Lisans 0 3 1 2
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : ELE477
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Deney, Diğer: ELE477 ELEKTRİK MAKİNALARI II dersi ile birlikte alınmalıdır.
Dersin amacı : Bu derste, Elektrik Makinaları Laboratuvarı'nda yapılan üç fazlı transformatörler ve elektrik makineleri (endüksiyon makineler ve senkron makineler) deneyleri ile öğrencilerin bu alanda pratik bilgiler edinmesi amaçlanmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci Üç fazlı AA devrelerde güç ölçümü yapmayı bilir, Üç fazlı transformatörlerin yıldız - üçgen bağlantı şekilleri üzerine pratik bilgi edinir ve buna bağlı devre analizlerini yapabilir, Üç fazlı endüksiyon motorlarının kararlı durum eşdeğer devre parametrelerini deneysel testlerle bulabilir, Üç fazlı endüksiyon motorlarının performans karakteristiklerini bilir, Senkron makinelerin açık devre ve kısa devre karaktersitiklerini bulmak için deneysel testler yapabilir, D.Ç.6 Tek fazlı endüksiyon motorlarının performans karakteristiklerini bilir.
Dersin içeriği : Üç fazlı AA devrelerde güç ölçümü, Üç fazlı transformatörler: yıldız ? üçgen bağlantıları, performans testleri, Üç fazlı endüksiyon makineleri: Yüksüz durum ve kilitli rotor testleri, Üç fazlı endüksiyon makineleri: Moment-hız karakteristikleri, verimlilik testleri, yolalma ve maksimum moment, Senkron makineler: Açık ve kısa devre testleri, Tek fazlı endüksiyon motorlarının performans testleri.
Kaynaklar : ELE 479 Electrical Machines Laboratory Manual II.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Quiz 1
2 Üç fazlı AA devrelerde güç ölçümü
3 Quiz 2
4 Üç fazlı transformatörler: yıldız - üçgen bağlantıları, performans testleri
5 Quiz 3
6 Üç fazlı endüksiyon makineleri: Yüksüz durum ve kilitli rotor testleri
7 Quiz 4
8 Üç fazlı endüksiyon makineleri: Moment-hız karakteristikleri, verimlilik testleri, yolalma ve maksimum moment
9 Quiz 5 + Senkron makineler: Açık ve kısa devre testleri
10 15. Hafta Tek fazlı endüksiyon motorlarının performans testleri
11 Genel sınava hazırlık
12 Genel sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 5 30
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 5 30
Genel sınav 1 40
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuar 5 2 10
Uygulama 0 0 0
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 5 3 15
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara Sınavlara Hazırlanma Süresi 5 2 10
Genel sınava hazırlanma süresi 1 15 15
Toplam iş yükü 16 22 50
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.
4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.
5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.
7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.
9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler