EĞİTİM
Ders Detayı

ELE613 - Anahtarlamalı Güç Kaynakları

2023-2024 Yaz dönemi bilgileri
Ders bu dönem açık değil
ELE613 - Anahtarlamalı Güç Kaynakları
Program Teorik saat Uygulamalı saat Yerel kredi AKTS kredisi
Yüksek lisans 3 0 3 8
Zorunluluk : Seçmeli
Önkoşul ders(ler) : -
Eşzamanlı ders(ler) : -
Veriliş biçimi : Yüz yüze
Öğrenme ve öğretme teknikleri : Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin amacı : Modern anahtarlamalı güç kaynaklarının çalışma prensipleri ve tasarımı konusunda Yüksek Lisans öğrencilerini bilgilendirmekte ve onlara çeşitli endüstriyel uygulamalarda sistem seçimi yeteneği kazandırmaktadır.
Dersin öğrenme çıktıları : Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci: Anahtarlamalı güç kaynaklarını (AGK) tanır ve sınıflandırır, Karşılaştığı bir sistem için en uygun AGK seçimi ve tasarımını yapabilir, Değişik topolojilerin birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir, Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları gerçek hayattaki endüstriyel uygulamalarda kullanabilir, AGK alanında güncel gelişmeleri takip edip anlayabilecek bilgi ve vizyona sahip olur.
Dersin içeriği : Giriş - Doğrusal güç kaynakları ile anahtarlamalı güç kaynaklarının karşılaştırılması, şebekeden izole bir anahtarlamalı güç kaynağının işlevsel devre blokları, Temel, anahtarlamalı tipte DA/DA çevirgeçler, Anahtarlamalı güç kaynağı (AGK) devre topolojileri. Anahtarlamalı güç kaynağı manyetik devre tasarımı (bobin ve transformatör), AGK denetim metodları, Yumuşak anahtarlama metodları, Çok çıkışlı güç kaynakları, Elektromanyetik uyumluluk hususları, Anahtarlamalı güç kaynağı uygulamaları.
Kaynaklar : Pressman, Switching Power Supply Design, 2nd Ed., Mc Graw Hill.; Mohan, Undeland and Robbins, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, 3rd Ed., John Wiley and Sons (Ch.7, Ch.10 and Ch.30).; Vithayathil, Power Electronics : Principles and Applications, Mc Graw-Hill. Brown, Practical Switching Power Supply Design, Academic Press Inc.; Billings, Switch Mode Power Supply Handbook, Mc Graw Hill.; Unitrode (TI) Power Supply Design Seminar Notes.; ON Semiconductors Switchmode Power Supply Reference Manual, 1999.; Phillips Semiconductors, `Power Semiconductor Applications, Application Notes; Fundamentals of Power Electronics - Lecture Notes, Erickson.
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar Konular
1 Giriş - Doğrusal güç kaynakları ile anahtarlamalı güç kaynaklarının karşılaştırılmaşı. Şebekeden izole bir anahtarlamalı güç kaynağının işlevsel devre blokları.
2 Temel, anahtarlamalı tipte DA/DA çevirgeçler - Çalışma Prensipleri
3 Anahtarlamalı güç kaynağı devre topolojileri (AGK) - Çalışma Prensipleri
4 AGK - Tasarım Kriterleri
5 AGK - Örnek Problemler
6 AGK Manyetik Devre Tasarımı - Manyetik Çekirdeklerin Özellikleri
7 AGK Yüksek Frekans Bobin ve Transformatör Tasarımı
8 AGK Kontrol Metodları (Gerilim ve Akım Modu Denetim)
9 AGK Kapalı Döngü Kontrolu
10 Ara sınav
11 Elektromanyetik Uyumluluk Hususları
12 Çok Çıkışlı AGK Uygulamaları, Yumuşak Anahtarlama Metodları
13 Örnek Sistemler - 1 (Mikroevirgeçler)
14 Örnek Sistemler - 2 (Sayısal Denetimli AGK Tasarımı)
15 Genel Sınav
16 Genel Sınav
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması 0 0
Derse Özgü Staj (Varsa) 0 0
Ödevler 4 20
Sunum 0 0
Projeler 0 0
Seminer 0 0
Kısa Sınav (Quiz) 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Genel sınav 1 50
Toplam 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Süre (saat) Toplam iş yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuar 0 0 0
Uygulama 1 30 30
Derse özgü staj (varsa) 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb.) 14 5 70
Sunum / Seminer Hazırlama 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 4 5 20
Kısa Sınavlara Hazırlanma Süresi 0 0 0
Ara sınavlara hazırlanma süresi 1 25 25
Genel sınava hazırlanma süresi 1 25 25
Toplam iş yükü 35 93 212
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkı düzeyi
1 2 3 4 5
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği temel bilgilerin yanı sıra Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında geniş ve derin bilgiye sahiptir.
2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak ileri düzeyde analiz ve sentez yeteneği gerektiren karmaşık mühendislik problemlerini çözer.
3. Bilimsel literatürü takip eder, yorumlar ve mühendislik problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanır.
4. Araştırma tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
5. Proje tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
6. Problem çözümlerinde yeni ve özgün fikirler üretir.
7. Karmaşık, sınırlı ya da eksik verileri analiz edip anlamlı sonuçlar çıkartabilir, disiplinler arası çalışmalarda bu becerisini kullanabilir.
8. Teknolojik gelişmeleri takip eder, kendisini geliştirip yeniler, yeni durumlara kolay uyum sağlar.
9. Uygulamalarının etik açıdan uygunluğunu ve sosyal ve çevresel etkilerini göz önüne alır.
10. Fikirlerini ve çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkinlikle sunar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.
1: En düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler