EĞİTİM
Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Yandal Programı'nı başarıyla tamamlayabilmek için Yandal Programı öğrencisinin, Bölüm Yandal Program Koordinatörü'nün onayıyla
  • Elektronik Devreler ve Donanım Tasarım Seçeneği (Toplam 36 AKTS Kredisi)
  • Kontrol Sistemleri Seçeneği (Toplam 34 AKTS Kredisi)
  • Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Seçeneği (Toplam 36 AKTS Kredisi)
  • Elektromanyetik Sistemler Seçeneği (Toplam 31 AKTS Kredisi)
  • Haberleşme Sistemleri Seçeneği (Toplam 33 AKTS Kredisi)
seçeneklerinden birisini seçmesi, ve ilgili çizelgede listelenen, bu öğrenci için zorunlu ders statüsünde olacak dersleri başarıyla geçmesi gerekmektedir.