EĞİTİM
Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler
Önkoşul Şeması
Ders Önkoşul ders(ler)i
ELE203 - Devre Kuramı I : ELE110 - Elektrik Mühendisliğine Giriş
ELE220 - Devre Kuramı II : ELE203 - Devre Kuramı I
ELE226 - Devre Kuramı II : ELE203 - Devre Kuramı I
ELE230 - Elektronik I : ELE110 - Elektrik Mühendisliğine Giriş
ELE244 - Elektromanyetik I : MAT124 - Matematik II
ELE246 - Elektromanyetik I : MAT124 - Matematik II
ELE301 - Sinyaller ve Sistemler : MAT236 - Mühendislik Matematiği II
ELE315 - Elektronik II : ELE230 - Elektronik I
ELE320 - Olasılık ve İstatistik : MAT123 - Matematik I
ELE324 - İletişim Kuramı I : ELE301 - Sinyaller ve Sistemler
ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması : ELE225 - Sayısal Sistemlerin Temelleri
ELE345 - Elektromanyetik II : ELE246 - Elektromanyetik I
ELE354 - Denetim Sistemleri : ELE301 - Sinyaller ve Sistemler
ELE361 - Elektrik Makinaları I : ELE203 - Devre Kuramı I
ELE389 - Staj I : ELE226 ELE230 ELE225 -
ELE390 - Staj II : ELE226 ELE230 ELE225 -
ELE401 - Mezuniyet Projesi I : ELE301 - Sinyaller ve Sistemler
ELE315 - Elektronik II
ELE345 - Elektromanyetik II
ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması
ELE402 - Mezuniyet Projesi II : ELE401 - Mezuniyet Projesi I
ELE403 - Denetim Sistemi Tasarımı : ELE354 - Denetim Sistemleri
ELE407 - Sayısal Sinyal İşleme : ELE301 - Sinyaller ve Sistemler
ELE408 - Endüstriyel Denetim : ELE354 - Denetim Sistemleri
ELE410 - İletişim Sistemleri Tasarımı : ELE425 - İletişim Kuramı II
ELE411 - Veri Yapıları : ELE120 - Bilgisayarlar ve Programlama II
ELE412 - Veri İletişimi : ELE324 - İletişim Kuramı I
ELE417 - Gömülü Sistem Tasarımı : ELE120 - Bilgisayarlar ve Programlama II
ELE419 - Tümleşik Devre Tasarımı : ELE315 - Elektronik II
ELE425 - İletişim Kuramı II : ELE302 - Olasılık Kuramı
ELE324 - İletişim Kuramı I
ELE430 - Bilgisayarla Denetim : ELE354 - Denetim Sistemleri
ELE432 - İleri Sayısal Tasarım : ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması
ELE444 - Antenler ve Yayılma : ELE345 - Elektromanyetik II
ELE445 - Mikrodalga Teknikleri I : ELE345 - Elektromanyetik II
ELE446 - Mikrodalga Teknikleri II : ELE445 - Mikrodalga Teknikleri I
ELE450 - Kablosuz İletişimin Temelleri : ELE425 - İletişim Kuramı II
ELE451 - Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri : ELE203 - Devre Kuramı I
ELE452 - Tıbbi Görüntüleme Temelleri : ELE226 - Devre Kuramı II
ELE454 - Güç Elektroniği : ELE230 - Elektronik I
ELE464 - İşletim Sistemleri : ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması
ELE475 - Yüksek Gerilim Teknikleri : ELE226 - Devre Kuramı II
ELE477 - Elektrik Makinaları II : ELE361 - Elektrik Makinaları I
ELE481 - Elektrik Enerji Sistemleri : ELE246 - Elektromanyetik I
ELE489 - Makine Öğrenmesinin Temelleri : ELE320 - Olasılık ve İstatistik
ELE490 - Görüntü İşlemenin Temelleri : ELE301 - Sinyaller ve Sistemler
ELE491 - Özel Konular I : ELE226 - Devre Kuramı II
ELE492 - Özel Konular II : ELE226 - Devre Kuramı II
MAT124 - Matematik II : MAT123 - Matematik I
MAT235 - Mühendislik Matematiği I : MAT124 - Matematik II
MAT236 - Mühendislik Matematiği II : MAT235 - Mühendislik Matematiği I
Ders Eşzamanlı alınan ders(ler)
ELE110 - Elektrik Mühendisliğine Giriş : ELE112 - Elektrik Mühendisliğine Giriş Laboratuvarı
ELE112 - Elektrik Mühendisliğine Giriş Laboratuvarı : ELE110 - Elektrik Mühendisliğine Giriş
ELE122 - Bilgisayarlar ve Programlama Laboratuvarı : ELE124 - Bilgisayar Programlama
ELE124 - Bilgisayar Programlama : ELE122 - Bilgisayarlar ve Programlama Laboratuvarı
ELE203 - Devre Kuramı I : ELE205 - Devre Kuramı Laboratuvarı
ELE205 - Devre Kuramı Laboratuvarı : ELE203 - Devre Kuramı I
ELE214 - Elektronik Laboratuvarı I : ELE230 - Elektronik I
ELE225 - Sayısal Sistemlerin Temelleri : ELE227 - Sayısal Sistemlerin Temelleri Laboratuvarı
ELE226 - Devre Kuramı II : ELE228 - Devreler ve Sistemler için Programlama
ELE227 - Sayısal Sistemlerin Temelleri Laboratuvarı : ELE225 - Sayısal Sistemlerin Temelleri
ELE228 - Devreler ve Sistemler için Programlama : ELE226 - Devre Kuramı II
ELE230 - Elektronik I : ELE214 - Elektronik Laboratuvarı I
ELE313 - Elektronik Laboratuvarı II : ELE315 - Elektronik II
ELE315 - Elektronik II : ELE313 - Elektronik Laboratuvarı II
ELE324 - İletişim Kuramı I : ELE326 - İletişim Kuramı Laboratuvarı I
ELE326 - İletişim Kuramı Laboratuvarı I : ELE324 - İletişim Kuramı I
ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması : ELE338 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlama Laboratuvarı
ELE338 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlama Laboratuvarı : ELE336 - Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması
ELE354 - Denetim Sistemleri : ELE356 - Denetim Sistemleri Laboratuvarı
ELE356 - Denetim Sistemleri Laboratuvarı : ELE354 - Denetim Sistemleri
ELE361 - Elektrik Makinaları I : ELE365 - Elektrik Makinaları Laboratuvarı I
ELE365 - Elektrik Makinaları Laboratuvarı I : ELE361 - Elektrik Makinaları I
ELE403 - Denetim Sistemi Tasarımı : ELE405 - Denetim Sistemi Tasarımı Laboratuvarı
ELE405 - Denetim Sistemi Tasarımı Laboratuvarı : ELE403 - Denetim Sistemi Tasarımı
ELE407 - Sayısal Sinyal İşleme : ELE409 - Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı
ELE409 - Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı : ELE407 - Sayısal Sinyal İşleme
ELE425 - İletişim Kuramı II : ELE427 - İletişim Kuramı Laboratuvarı II
ELE427 - İletişim Kuramı Laboratuvarı II : ELE425 - İletişim Kuramı II
ELE430 - Bilgisayarla Denetim : ELE434 - Bilgisayarla Denetim Laboratuvarı
ELE434 - Bilgisayarla Denetim Laboratuvarı : ELE430 - Bilgisayarla Denetim
ELE440 - Antenler ve Yayılma Laboratuvarı : ELE444 - Antenler ve Yayılma
ELE444 - Antenler ve Yayılma : ELE440 - Antenler ve Yayılma Laboratuvarı
ELE445 - Mikrodalga Teknikleri I : ELE447 - Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı I
ELE446 - Mikrodalga Teknikleri II : ELE448 - Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı II
ELE447 - Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı I : ELE445 - Mikrodalga Teknikleri I
ELE448 - Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı II : ELE446 - Mikrodalga Teknikleri II
ELE454 - Güç Elektroniği : ELE456 - Güç Elektroniği Laboratuvarı
ELE456 - Güç Elektroniği Laboratuvarı : ELE454 - Güç Elektroniği
ELE477 - Elektrik Makinaları II : ELE479 - Elektrik Makinaları Laboratuvarı II
ELE479 - Elektrik Makinaları Laboratuvarı II : ELE477 - Elektrik Makinaları II
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler