EĞİTİM
Erasmus+ Programı

Erasmus+ programı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Bu program dahilinde yüksek öğretim kurumlarının birbirleriyle ortak projeler yürütmesi, yükseköğretim kurumlarına kısa süreli öğrenci ve personel değişimleri yapabilmeleri için karşılıksız mali desteğin sağlanması ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Bölümümüz, Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Programı kapsamında aşağıdaki üniversitelerle çift taraflı anlaşmalara sahiptir:

  • Universidade Nova de Lisboa (Portekiz)
  • Warsaw Universiy of Technology (Polonya)
  • Brno Universiy of Technology (Çekya)

Bölümümüz lisans öğrencileri Erasmus+ değişim programlarına en erken 5. kayıt döneminde başvuruda bulunabilirler. Gerekli bilgiler ve başvuru işlemleri için Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Koordinatörlüğü'nü ziyaret ediniz.

Bölüm Erasmus koordinatörleri: Prof.Dr. Atila Yılmaz, Prof.Dr. Cenk Toker

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler