EĞİTİM
Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler

Dilekçeler

  • Bölüme kartlı giriş sistemi için başvuru dilekçesi: DOCX | PDF
Kayıt Dondurma ve İzinli Sayılma Dilekçesi, İntibak Başvuru Formu gibi pek çok işlem için gerekli form ve dilekçe örnekleri için lütfen HÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'nın ilgili sayfasını (http://www.muhfak.hacettepe.edu.tr/tr/menu/belgeler_ogrenciler_icin-271) inceleyiniz.
Başka üniversiteden ders almak için (Yaz Okulu dahil) gerekli bilgiler:
Belgeler EKSİKSİZ doldurulup BÖLÜM SEKRETERLİĞİ'ne teslim edilir!
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Bölüm Dışından Başvuran Öğrenciler İçin Yandal Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Erasmus+ Programı | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler