PERSONEL
Genel Bilgiler
photo

Bölümümüzde 28 akademik, 6 idari olmak üzere toplam 34 personel görev yapmaktadır. Bölümde çalışan araştırma görevlilerimizin sayısı 8 olup, 1 araştırma görevlisi doktora, 4 araştırma görevlisi yüksek lisans ve 3 araştırma görevlisi de lisans derecesine sahiptir. Araştırma görevlilerimizin 1 adedi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) dahilinde bölümümüzde çalışmalarını sürdürmektedirler.

Personelimizin kadrolarına göre dağılımları ise şu şekildedir:

Akademik Personel
Profesör12
Doçent3
Doktor Öğretim Üyesi4
Öğretim Görevlisi1
Araştırma Görevlisi8
İdari Personel
Bilgisayar işletmeni2
Teknisyen2
Mühendis1
Teknisyen yardımcısı1
Bölüm Yönetimi
Bölüm Başkanı:Prof.Dr. Atila Yılmaz
Bölüm Başkan Yardımcısı:Prof.Dr. Emre Aktaş
Bölüm Başkan Yardımcısı:Dr.Öğr.Üyesi Barış Yüksekkaya
Elektronik Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Ali Ziya Alkar
Elektrik Makinaları Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Işık Çadırcı
Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Hüseyin Demircioğlu
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Özlem Özgün
Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Birsen Saka
Telekomünikasyon Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Cenk Toker
Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Atila Yılmaz
Bölüm sekreteri:Kübra Eldemir
Bölüm sekreteri:Fidan Kahraman
Genel Bilgiler | Öğretim Üyeleri | Öğretim Görevlileri | Araştırma Görevlileri | Misafir Araştırmacılar | İdari ve Teknik Personel | Öğrenci Asistanlar | Emekli Personelimiz