ADAY ÖĞRENCİLER
Yatay ve Dikey Geçiş Bilgileri

Bölmümüze diğer kurumlardan yatay veya dikey geçiş yapma işlemleri, kuralları ve takvimi üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenmekte; tarihler, geçiş şartları ve kontenjanlar da dekanlığın Web sitesinden ilan edilmektedir.

Yatay veya dikey geçiş yapmak isteyen adayların Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Web sitesindeki ilgili sayfaları ve Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi'nin duyurularını muhtemel güncellemelere karşı zaman zaman kontrol etmelerini öneririz.

Lisans Öğrenci Adayları İçin Bilgiler | Yatay ve Dikey Geçiş Bilgileri | Yüksek Lisans ve Doktora Adayları İçin Bilgiler
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Fen Bilimleri Enstitüsü | HÜ AB Ofisi | HÜ Uluslararası Öğrenciler Birimi Koordinatörlüğü | HÜ Bilgi Edinme Birimi | HÜ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü