EĞİTİM
Ders Detayı

ECO 141 İktisata Giriş I
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 26/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ECO141 - İKTİSATA GİRİŞ I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
İKTİSATA GİRİŞ I ECO141 3. Yarıyıl 3 0 3 4
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
 
Dersin sorumlusu(ları)Gökçer Özgür, Dilek Kılıç 
Dersin amacıDersin amacı, öğrenciye iktisadi analizin temel kavram ve analiz aletlerini vermektir. Genel olarak öğrencinin gerçek dünya sorunları üzerine ?iktisadi? bir biçimde düşünebilmeleri hedeflenmektedir. Temel odak, iktisadın kavramsal temellerini incelemektir. Ayrıca, ulusal ekonomiler de inceleme konusudur. Milli gelir hesaplamaları, ekonomik büyüme, toplam talep ile arzın oluşumu ve bileşenleri, işsizlik ve enflasyon gibi makroekonomik sorunlar ve bu sorunların karşısında geliştirilen iktisat politikalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Öğrenciler, temel iktisadi terminolojiye hakim olmuşlardır. Talep ve arz fonksiyonları ile piyasa dengesinin işleyişini kavramışlardır. Farklı piyasa türlerini ve bu piyasalarda üretim kararlarının alınış biçimini öğrenmişler, tam ve eskik rekabet arasındaki farkı anlamışlardır. Ayrıca, öğrenciler, milli gelir ve bileşenlerini öğrenmiş, toplam talebinin bileşenleri kavramıştır. İktisadi sorunlar ile bu sorunlar karşısında uygulanacak iktisat politikaları öğrenilmiştir.
Dersin içeriğiTemel iktisadi kavramlarının, piyasa dengesinin oluş biçiminin, rekabet türlerinin, makroekonomik temel ilkelerini, makro dengenin ve sorunların öğretilmesi. 
KaynaklarK.E. Case, R. C. Fair ve S. M. Oster, Principles of Economics, Prentice-Hall, 10th edition, 2012. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş
2. Haftaİktisadın Kapsamı ve Metodolojisi
3. Haftaİktisadi Sorun: Kıtlık ve Seçim
4. HaftaTalep, Arz ve Piyasa Dengesi
5. HaftaTalep ve Arz Uygulamaları, Esneklik
6. HaftaArasınav
7. HaftaHanhalkı Davranışı ve Tüketici Tercihi
8. HaftaÜretim Süreci
9. HaftaMaliyet Fonksiyonları ve Üretim Kararları
10. HaftaEksik Rekabet
11. HaftaArasınav
12. HaftaMakroekonomiye Giriş
13. HaftaMilli Gelir Muhasebesi
14. HaftaBüyüme, Üretkenlik, İstihdam ve Enflasyon
15. HaftaToplam Harcama ve Gelir
16. HaftaMakroekonomi Politikaları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)1410
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar260
Genel sınav130
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı070
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı030
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi21020
Genel sınava hazırlanma süresi11010
Toplam İş Yükü3127128

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X   
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır. X   
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer. X   
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.   X 
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.  X  
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.   X 
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü