EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2016-2017 Bahar dönemi haftalık lisans ders programı çizelgesi
G
Ü
N
S
I
N
I
F
Ders saatleri
09:00
09:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
P
a
z
a
r
t
e
s
i
IMAT124 / 02
(E1)
MAT124 / 02
(E1)
 
 
 
 
ELE118 / 21
(E8)

ELE118 / 22
(E3)
ELE118 / 21
(E8)

ELE118 / 22
(E3)
ELE118 / 21
(E8)

ELE118 / 22
(E3)
 
 
IIMAT236 / 01
(E8)
MAT236 / 01
(E8)

MAT236 / 02
(E3)
MAT236 / 02
(E3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIIELE324 / 22
(E7)
ELE324 / 22
(E7)
ELE324 / 22
(E7)
 
 
ELE302 / 21
(E6)

ELE302 / 22
(E7)
ELE302 / 21
(E6)

ELE302 / 22
(E7)
ELE302 / 21
(E6)

ELE302 / 22
(E7)
 
 
IVELE412 / 21
(E6)
ELE412 / 21
(E6)
ELE412 / 21
(E6)
 
 
ELE464 / 21
(E2)
ELE464 / 21
(E2)
ELE464 / 21
(E2)
 
 
S
a
l
ı
IELE110 / 22
(E7)
ELE110 / 22
(E7)
ELE110 / 22
(E7)
 
 
FIZ140 / 21
(E8)

FIZ140 / 22
(E2)
FIZ140 / 21
(E8)

FIZ140 / 22
(E2)
MAT124 / 05
(E8)
MAT124 / 05
(E8)
IIMAT236 / 01
(E8)
MAT236 / 01
(E8)

MAT236 / 02
(E3)
MAT236 / 02
(E3)
 
 
ELE220 / 21
(E3)
ELE220 / 21
(E3)
ELE220 / 21
(E3)
 
 
IIIELE345 / 21
(E2)
ELE345 / 21
(E2)
ELE345 / 21
(E2)
 
 
ELE336 / 21
(E7)
ELE336 / 21
(E7)
ELE336 / 21
(E7)
 
 
IVELE492 / 21
(E6)
ELE492 / 21
(E6)
ELE492 / 21
(E6)
 
 
ELE446 / 21
(E6)
ELE446 / 21
(E6)
ELE446 / 21
(E6)
 
 
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
IMAT124 / 02
(E1)
MAT124 / 02
(E1)

MAT124 / 05
(E8)
MAT124 / 05
(E8)
 
 
ELE110 / 21
(E6)
ELE110 / 21
(E6)
ELE110 / 21
(E6)
 
 
IIELE230 / 21
(E3)
ELE230 / 21
(E3)
 
 
 
 
ELE230 / 22
(E8)
ELE230 / 22
(E8)
ELE244 / 21
(E3)

ELE244 / 22
(E8)
ELE244 / 21
(E3)

ELE244 / 22
(E8)
IIIELE336 / 22
(E7)
ELE336 / 22
(E7)
ELE336 / 22
(E7)
 
 
ELE354 / 22
(E7)
ELE354 / 22
(E7)
ELE354 / 22
(E7)
 
 
IVELE444 / 21
(E6)
ELE444 / 21
(E6)
ELE444 / 21
(E6)
 
 
 
 
ELE452 / 21
(E2)
ELE452 / 21
(E2)
ELE452 / 21
(E2)
P
e
r
ş
e
m
b
e
IFIZ104 / 21‑22
(LAB)
FIZ104 / 21‑22
(LAB)
FIZ104 / 21‑22
(LAB)
 
 
MAT124 / 02
(E1)

MAT124 / 05
(E8)
MAT124 / 02
(E1)

MAT124 / 05
(E8)
 
 
 
 
IIELE230 / 21
(E3)

ELE230 / 22
(E8)
ELE230 / 21
(E3)

ELE230 / 22
(E8)
AIT204 / 71/1
(E3)

ELE244 / 21
(E8)
AIT204 / 71/1
(E3)

ELE244 / 21
(E8)
AIT204 / 71/2
(E3)
AIT204 / 71/2
(E3)
ELE244 / 22
(E8)
ELE244 / 22
(E8)
IIIELE354 / 21
(E7)
ELE354 / 21
(E7)
ELE354 / 21
(E7)
 
 
ELE324 / 21
(E7)
ELE324 / 21
(E7)
ELE324 / 21
(E7)
 
 
IV 
 
 
 
 
 
 
 
ELE430 / 21
(E6)
ELE430 / 21
(E6)
ELE430 / 21
(E6)
 
 
C
u
m
a
IING112 / 26
(E2)
ING112 / 26
(E2)
ING112 / 26
(E2)
 
 
FIZ140 / 21
(E8)

FIZ140 / 22
(E2)
FIZ140 / 21
(E8)

FIZ140 / 22
(E2)
 
 
 
 
IIMAN252 / 01
(E3)
MAN252 / 01
(E3)
MAN252 / 01
(E3)
 
 
ELE220 / 22
(E3)
ELE220 / 22
(E3)
ELE220 / 22
(E3)
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVELE408 / 21
(E6)
ELE408 / 21
(E6)
ELE408 / 21
(E6)
ELE432 / 21
(E7)
ELE432 / 21
(E7)
ELE432 / 21
(E7)
ELE454 / 21
(E6)
ELE454 / 21
(E6)
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Akademik Takvim | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü