EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2019-2020 Güz dönemi haftalık lisans ders programı çizelgesi
G
Ü
N
S
I
N
I
F
Ders saatleri
09:00
09:45
10:00
10:45
11:00
11:45
12:00
12:45
13:00
13:45
14:00
14:45
15:00
15:45
16:00
16:45
17:00
17:45
P
a
z
a
r
t
e
s
i
IMAT123 / 02
(E8)
MAT123 / 02
(E8)
MAT123 / 05
(E8)
MAT123 / 05
(E8)
ING111 / 26‑36
(BD)
ING111 / 26‑36
(BD)
ING111 / 26‑36
(BD)
TKD103 / 30
(BD)
TKD103 / 30
(BD)
IIMAT235 / 01
(E2)
MAT235 / 01
(E2)

MAT235 / 03
(E3)
MAT235 / 03
(E3)
 
 
ELE225 / 21
(E7)
ELE225 / 21
(E7)
ELE225 / 21
(E7)
 
 
 
 
IIIELE354 / 21
(E7)
ELE354 / 21
(E7)
ELE354 / 21
(E7)
 
 
ELE301 / 21
(E8)

ELE301 / 22
(E3)
ELE301 / 21
(E8)

ELE301 / 22
(E3)
ELE301 / 21
(E8)

ELE301 / 22
(E3)
 
 
 
 
IVELE412 / 21
(E6)
ELE412 / 21
(E6)
ELE412 / 21
(E6)
 
 
ELE425 / 21
(E6)
ELE425 / 21
(E6)
ELE425 / 21
(E6)
 
 
 
 
S
a
l
ı
IKIM127 / 01
(E1)

KIM127 / 02
(E2)
KIM127 / 01
(E1)

KIM127 / 02
(E2)
KIM127 / 01
(E1)

KIM127 / 02
(E2)
 
 
FIZ137 / 21
(E3)

FIZ137 / 22
(E8)
FIZ137 / 21
(E3)

FIZ137 / 22
(E8)
 
 
 
 
 
 
IIMAT235 / 01
(E3)
MAT235 / 01
(E3)
 
 
 
 
AIT203 / 71
(E2)

AIT203 / 81
(BD)
AIT203 / 71
(E2)

AIT203 / 81
(BD)
AIT203 / 171
(E2)
AIT203 / 171
(E2)
 
 
III 
 
ELE315 / 22
(E7)
ELE315 / 22
(E7)
 
 
 
 
ELE315 / 21
(E7)
ELE315 / 21
(E7)
 
 
 
 
IVELE445 / 21
(E6)
ELE445 / 21
(E6)
ELE445 / 21
(E6)
 
 
ELE419 / 21
(E6)
ELE419 / 21
(E6)
ELE419 / 21
(E6)
 
 
 
 
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
IMAT123 / 02
(E8)
MAT123 / 02
(E8)
MAT123 / 05
(E8)
MAT123 / 05
(E8)
ELE107 / 21
(E7)
ELE107 / 21
(E7)
ELE107 / 21
(E7)
 
 
 
 
II 
 
MAT235 / 03
(E3)
MAT235 / 03
(E3)
 
 
ELE203 / 21
(E3)

ELE203 / 22
(E8)
ELE203 / 21
(E3)

ELE203 / 22
(E8)
ELE244 / 21
(E3)
ELE244 / 21
(E3)
 
 
IIIELE345 / 21
(E7)
ELE345 / 21
(E7)
ELE345 / 21
(E7)
 
 
 
 
 
 
ELE361 / 22
(E8)
ELE361 / 22
(E8)
ELE361 / 22
(E8)
IV 
 
 
 
 
 
 
 
ELE451 / 21
(E6)
ELE451 / 21
(E6)
ELE451 / 21
(E6)
 
 
 
 
P
e
r
ş
e
m
b
e
IFIZ103 / 21‑22
(BD)
FIZ103 / 21‑22
(BD)
FIZ103 / 21‑22
(BD)
 
 
FIZ137 / 21
(E3)

FIZ137 / 22
(E8)
FIZ137 / 21
(E3)

FIZ137 / 22
(E8)
 
 
 
 
 
 
IIELE244 / 21
(E3)
ELE244 / 21
(E3)
ELE203 / 21
(E3)

ELE203 / 22
(E8)
ELE203 / 21
(E3)

ELE203 / 22
(E8)
ELE220 / 21
(E6)
ELE220 / 21
(E6)
ELE220 / 21
(E6)
 
 
 
 
III 
 
ELE315 / 22
(E6)
ELE315 / 22
(E6)
 
 
ELE361 / 21
(E9)
ELE361 / 21
(E9)
ELE361 / 21
(E9)
ELE315 / 21
(E7)

HAS222 / 
(BD)
ELE315 / 21
(E7)
IVELE417 / 21
(E7)
ELE417 / 21
(E7)
ELE417 / 21
(E7)
 
 
ELE407 / 21
(E7)
ELE407 / 21
(E7)
ELE407 / 21
(E7)
 
 
 
 
C
u
m
a
I 
 
ELE107 / 22
(E7)
ELE107 / 22
(E7)
ELE107 / 22
(E7)
MAT123 / 02
(E4)

MAT123 / 05
(E4)
MAT123 / 02
(E4)

MAT123 / 05
(E4)
 
 
 
 
 
 
IIELE225 / 22
(E3)
ELE225 / 22
(E3)
ELE225 / 22
(E3)
 
 
ECO141 / 02
(E7)
ECO141 / 02
(E7)
ECO141 / 02
(E7)
 
 
 
 
III 
 
ELE302 / 21
(E6)
ELE302 / 21
(E6)
ELE302 / 21
(E6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVELE411 / 21
(E8)
ELE411 / 21
(E8)
ELE411 / 21
(E8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü