EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2016-2017 Yaz dönemi açılan lisans ders ve şubelerinin listesi
1. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE107 Bilgisayarlar ve Programlama I013036Uğur Baysal
334FIZ137 Fizik I014045Bölüm dışından
301ING111 Dil Becerileri I3033Bölüm dışından
804MAT123 Matematik I014256Bölüm dışından
Toplam:1520
2. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE110 Elektrik Mühendisliğine Giriş013035Çiğdem Seçkin Gürel, Gürhan Bulu
301ING112 Dil Becerileri II3033Bölüm dışından
804MAT124 Matematik II024256
Toplam:1114
3. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE237 Sayısal Sistemlerin Temelleri013247Uğur Baysal
804MAT235 Mühendislik Matematiği I014045
Toplam:812
4. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE214 Elektronik Laboratuvarı I010312Dinçer Gökcen
357ELE230 Elektronik I014046Dinçer Gökcen
804MAT236 Mühendislik Matematiği II4045
Toplam:913
7. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE401 Mezuniyet Projesi I0313
Toplam:13
8. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE402 Mezuniyet Projesi II0313
Toplam:13
  • Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
  • Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
  • Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
  • Mezun olabilmek için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 yerel (K ile belirtilen) kredilik dördüncü sınıf dersi alınmalıdır.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Akademik Takvim | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü