EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2021-2022 Güz dönemi açılan lisans ders ve şubelerinin listesi
1. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE107 Bilgisayarlar ve Programlama I21, 223036Dr. Derya Altunay,
Dr. Barış Yüksekkaya
334FIZ103 Fizik Laboratuvarı I21, 220312Bölüm dışından
334FIZ137 Fizik I214045Gamze Atak
301ING111 Dil Becerileri I263033Bölüm dışından
333KIM127 Temel Kimya01, 023034Mehmet Atakay,
Yeşeren Seylan
804MAT123 Matematik I02, 054256Murat Diker
490TKD103 Türk Dili I302022Canan Öktemgil Turgut
UNI101 Üniversite Yaşamına Giriş0211
Toplam:2229
3. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
305AIT203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I71, 81, 1712022İdris Yücel,
Yasemin Türkkan Tunalı
374ECO141 İktisata Giriş I023034Osman Küçükşen
357ELE203 Devre Kuramı I21, 224046Dr. İsmail Uyanık,
Dr. Atila Yılmaz
357ELE205 Devre Kuramı Laboratuvarı21-280312Dr. Atila Yılmaz,
Dr. İsmail Uyanık
357ELE225 Sayısal Sistemlerin Temelleri21, 223035Dr. Derya Altunay,
Dr. S. Esen Yüksel
357ELE227 Sayısal Sistemlerin Temelleri Laboratuvarı21-280312Dr. Derya Altunay,
Dr. S. Esen Yüksel
357ELE293 Elektrik Devreleri (Servis Dersi)4045Dr. Barış Yüksekkaya
804MAT235 Mühendislik Matematiği I01, 034045Aslı Pekcan Yıldız,
Mustafa Türkyılmazoğlu
OPT__1 Alan Dışı Seçmeli Ders3034
Toplam:2535
4. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE220 Devre Kuramı II213035Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE244 Elektromanyetik I214046Dr. Çiğdem Seçkin Gürel
357ELE296 Elektronik Devre ve Sistemlere Giriş (Servis Dersi)3035Dr. Sevda Özdemir
804MAT236 Mühendislik Matematiği II024045Aslı Pekcan Yıldız
Toplam:1421
5. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE301 Sinyaller ve Sistemler21, 223035Dr. Hüseyin Demircioğlu,
Dr. Mücahit K. Üner
357ELE313 Elektronik Laboratuvarı II21-280312Dr. Uğur Baysal,
Dr. Dinçer Gökcen
357ELE315 Elektronik II21, 224045Dr. Uğur Baysal,
Dr. Dinçer Gökcen
357ELE345 Elektromanyetik II213035Dr. Feza Arıkan
357ELE361 Elektrik Makinaları I21, 223034Dr. Işık Çadırcı
357ELE365 Elektrik Makinaları Laboratuvarı I21-280312Dr. Işık Çadırcı
357ELE389 Staj I0313Dr. Cenk Toker
HAS222 İş Sağlığı ve Güvenliği I1011Deniz Arıkan
OPT__2 Alan Dışı Seçmeli Ders2023
Toplam:1930
6. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE302 Olasılık Kuramı213035Dr. Gürhan Bulu
357ELE354 Denetim Sistemleri213035Dr. Yakup Özkazanç
357ELE356 Denetim Sistemleri Laboratuvarı21-280312Dr. Yakup Özkazanç
357ELE390 Staj II0313Dr. Cenk Toker
Toplam:815
7. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE401 Mezuniyet Projesi I0313
357ELE403 Denetim Sistemi Tasarımı213036Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE405 Denetim Sistemi Tasarımı Laboratuvarı21-250312Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE407 Sayısal Sinyal İşleme213036Dr. Gürhan Bulu
357ELE409 Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı21-250312Dr. Gürhan Bulu
357ELE411 Veri Yapıları213036Dr. İsmail Uyanık
357ELE419 Tümleşik Devre Tasarımı213036Dr. Dinçer Gökcen
357ELE425 İletişim Kuramı II213036Dr. Emre Aktaş
357ELE427 İletişim Kuramı Laboratuvarı II21-250312Dr. Emre Aktaş
357ELE445 Mikrodalga Teknikleri I213036Dr. Birsen Saka
357ELE447 Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı I21-250312Dr. Birsen Saka
357ELE451 Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri213036Dr. Atila Yılmaz
357ELE491 Özel Konular I213036Dr. Cenk Toker
Toplam:2959
8. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE402 Mezuniyet Projesi II0313
357ELE412 Veri İletişimi213036Dr. Berkan Dülek
357ELE452 Tıbbi Görüntüleme Temelleri213036Dr. Uğur Baysal
Toplam:715
  • Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
  • Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
  • Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
  • Mezun olabilmek için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 yerel (K ile belirtilen) kredilik dördüncü sınıf dersi alınmalıdır.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü