EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2022-2023 Bahar dönemi açılan lisans ders ve şubelerinin listesi
2. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE110 Elektrik Mühendisliğine Giriş21-223035Dr. Şölen Kumbay Yıldız
Dr. Gürhan Bulu
357ELE112 Elektrik Mühendisliğine Giriş Laboratuvarı21-280312Dr. Gürhan Bulu
Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE122 Bilgisayarlar ve Programlama Laboratuvarı21-280312Dr. Ali Ziya Alkar
Dr. S. Esen Yüksel
357ELE124 Bilgisayar Programlama21-223035Dr. Ali Ziya Alkar
Dr. S. Esen Yüksel
334FİZ140 Fizik II214045Dr. Gamze Atak
301İNG112 Dil Becerileri II60-703033
804MAT124 Matematik II02, 054256Dr. Murat Diker
490TKD104 Türk Dili II302022Dr. Canan Öktemgil Turgut
Toplam:2230
3. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE203 Devre Kuramı I214046Dr. İsmail Uyanık
357ELE205 Devre Kuramı Laboratuvarı21-280312Dr. İsmail Uyanık
OPT__1 Alan Dışı Seçmeli Ders3034
Toplam:812
4. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
305AİT204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II71, 81, 1712022Dr. Ferit Salim Sanlı
Dr. İdris Yücel
357ELE214 Elektronik Laboratuvarı I21-280312Dr. Gürhan Bulu
Dr. Dinçer Gökcen
357ELE220 Devre Kuramı II21-223035Dr. Atila Yılmaz
Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE230 Elektronik I21-224046Dr. Gürhan Bulu
Dr. Dinçer Gökcen
357ELE244 Elektromanyetik I214046Dr. Birsen Saka
534MAN254 Yönetimin Esasları013034Dr. Hürcan Kabakçı
804MAT236 Mühendislik Matematiği II02, 054045Dr. Mustafa Türkyılmazoğlu
Dr. Aslı Pekcan Yıldız
Toplam:2130
5. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE301 Sinyaller ve Sistemler213035Dr. Derya Altunay
357ELE345 Elektromanyetik II213035Dr. Feza Arıkan
357ELE389 Staj I0313Dr. Cenk Toker
310MÜH103 İş Sağlığı ve Güvenliği I011011
OPT__2 Alan Dışı Seçmeli Ders2023
Toplam:1017
6. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE320 Olasılık ve İstatistik21-223035Dr. Berkan Dülek
357ELE324 İletişim Kuramı I21-223035Dr. Emre Aktaş
Dr. Cenk Toker
357ELE326 İletişim Kuramı Laboratuvarı I21-280312Dr. Emre Aktaş
Dr. Cenk Toker
357ELE336 Mikroişlemci Mimarisi ve Programlaması21-223035Dr. Uğur Baysal
357ELE338 Mikroişlemci Mimarisi ve Programlama Laboratuvarı21-280312Dr. Uğur Baysal
357ELE354 Denetim Sistemleri213035Dr. Hüseyin Demircioğlu
357ELE356 Denetim Sistemleri Laboratuvarı21-280312Dr. Hüseyin Demircioğlu
357ELE390 Staj II0313Dr. Cenk Toker
310MÜH104 İş Sağlığı ve Güvenliği II031011
Toplam:1730
7. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE401 Mezuniyet Projesi I24-500313
357ELE475 Yüksek Gerilim Teknikleri213036Dr. Uğur Baysal
Toplam:49
8. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE402 Mezuniyet Projesi II24-500313
357ELE408 Endüstriyel Denetim213036Dr. Yakup Özkazanç
357ELE430 Bilgisayarla Denetim213036Dr. İsmail Uyanık
357ELE432 İleri Sayısal Tasarım213247Dr. Ali Ziya Alkar
357ELE434 Bilgisayarla Denetim Laboratuvarı21-250312Dr. İsmail Uyanık
357ELE440 Antenler ve Yayılma Laboratuvarı21-250312Dr. Özlem Özgün
357ELE444 Antenler ve Yayılma213036Dr. Özlem Özgün
357ELE454 Güç Elektroniği213036Dr. Işık Çadırcı
357ELE456 Güç Elektroniği Laboratuvarı21-250312Dr. Işık Çadırcı
357ELE464 İşletim Sistemleri213036Dr. Derya Altunay
357ELE492 Özel Konular II213036Dr. S. Esen Yüksel
Toplam:2652
  • Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
  • Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
  • Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
  • Teknik olmayan seçmeli dersler listeye dahil edilmemiştir.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler