EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2019-2020 Güz dönemi açılan lisans ders ve şubelerinin listesi
1. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
629BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı50212Bölüm dışından
357ELE107 Bilgisayarlar ve Programlama I21, 223036Dr. Derya Altunay,
Dr. Barış Yüksekkaya
334FIZ103 Fizik Laboratuvarı I21-220312Bölüm dışından
334FIZ137 Fizik I21, 224045Müberra Maral Sünnetçioğlu,
Semra İde
301ING111 Dil Becerileri I26-363033
333KIM127 Temel Kimya01, 023034A. N. Ay,
F. Kuralay
804MAT123 Matematik I02, 054256Murat Diker
490TKD103 Türk Dili I302022Hüseyin Göçmenler
UNI101 Üniversite Yaşamına Giriş0211
Toplam:2331
3. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
305AIT203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I71, 81, 1712022Bölüm dışından,
Sadık Erdaş
374ECO141 İktisata Giriş I023034Zuhal Kurul
357ELE203 Devre Kuramı I21, 224046Dr. İsmail Uyanık,
Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE205 Devre Kuramı Laboratuvarı21-280312Dr. Şölen Kumbay Yıldız,
Dr. İsmail Uyanık
357ELE225 Sayısal Sistemlerin Temelleri21, 223035Dr. Derya Altunay,
Dr. Ali Ziya Alkar
357ELE227 Sayısal Sistemlerin Temelleri Laboratuvarı21-280312Dr. Derya Altunay,
Dr. Ali Ziya Alkar
357ELE293 Elektrik Devreleri (Servis Dersi)4045Dr. Barış Yüksekkaya
804MAT235 Mühendislik Matematiği I01, 034045Aslı Pekcan Yıldız,
Mustafa Türkyılmazoğlu
OPT__1 Alan Dışı Seçmeli Ders3034
Toplam:2535
4. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE220 Devre Kuramı II213035Dr. Cenk Toker
357ELE244 Elektromanyetik I214046Dr. Çiğdem Seçkin Gürel
357ELE296 Elektronik Devre ve Sistemlere Giriş (Servis Dersi)213035Dr. Çiğdem Seçkin Gürel
Toplam:1016
5. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE301 Sinyaller ve Sistemler21, 223035Dr. Hüseyin Demircioğlu,
Dr. Mücahit K. Üner
357ELE313 Elektronik Laboratuvarı II21-280312Dr. Uğur Baysal,
Dr. Dinçer Gökcen
357ELE315 Elektronik II21, 224045Dr. Uğur Baysal,
Dr. Dinçer Gökcen
357ELE345 Elektromanyetik II213035Dr. Özlem Özgün
357ELE361 Elektrik Makinaları I21, 223034Dr. Işık Çadırcı,
Dr. Uğur Baysal
357ELE365 Elektrik Makinaları Laboratuvarı I21-280312Dr. Işık Çadırcı,
Dr. Uğur Baysal
357ELE389 Staj I10313Dr. Şölen Kumbay Yıldız
HAS222 İş Sağlığı ve Güvenliği I1011Dr. Barış Yüksekkaya
OPT__2 Alan Dışı Seçmeli Ders2023
Toplam:1930
6. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE302 Olasılık Kuramı213035Dr. Gürhan Bulu
357ELE354 Denetim Sistemleri213035Dr. Yakup Özkazanç
357ELE356 Denetim Sistemleri Laboratuvarı21-280312Dr. Yakup Özkazanç
357ELE390 Staj II10313Dr. Şölen Kumbay Yıldız
Toplam:815
7. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE401 Mezuniyet Projesi I21-510313
357ELE407 Sayısal Sinyal İşleme213036Dr. Gürhan Bulu
357ELE409 Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı21-250312Dr. Gürhan Bulu
357ELE411 Veri Yapıları213036Dr. İsmail Uyanık
357ELE417 Gömülü Sistem Tasarımı213247Dr. Ali Ziya Alkar
357ELE419 Tümleşik Devre Tasarımı213036Dr. Dinçer Gökcen
357ELE425 İletişim Kuramı II213036Dr. Emre Aktaş
357ELE427 İletişim Kuramı Laboratuvarı II21-250312Dr. Emre Aktaş
357ELE445 Mikrodalga Teknikleri I213036Dr. Birsen Saka
357ELE447 Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı I21-250312Dr. Birsen Saka
357ELE451 Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri213036Dr. Atila Yılmaz
Toplam:2652
8. Yarıyıl
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE402 Mezuniyet Projesi II21-510313
357ELE412 Veri İletişimi213036Dr. Berkan Dülek
Toplam:49
  • Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
  • Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
  • Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
  • Mezun olabilmek için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 yerel (K ile belirtilen) kredilik dördüncü sınıf dersi alınmalıdır.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü