EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2022-2023 Güz dönemi açılan lisans ders ve şubelerinin listesi
1. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
629BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı0212
357ELE109 Ayrık Yapılar ve Algoritmalar21-223036Dr. Gürhan Bulu
Dr. Barış Yüksekkaya
334FİZ103 Fizik Laboratuvarı I21-220312Dr. Sevgi Bayarı
Dr. Özlem Duyar Coşkun
334FİZ137 Fizik I214045Dr. Gamze Atak
301İNG111 Dil Becerileri I60-693033
333KİM127 Temel Kimya01-023034
804MAT123 Matematik I02, 054256Dr. Murat Diker
490TKD103 Türk Dili I102022Dr. Canan Öktemgil Turgut
999ÜNİ101 Üniversite Yaşamına Giriş0211
Toplam:2331
2. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
804MAT124 Matematik II24256Dr. Mustafa Ağgül
Toplam:56
3. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
305AİT203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I71, 81, 1712022Dr. Ferit Salim Sanlı
Dr. İdris Yücel
374ECO141 İktisata Giriş I023034Dr. Onur Yeni
357ELE203 Devre Kuramı I21-224046Dr. Atila Yılmaz
Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE205 Devre Kuramı Laboratuvarı21-280312Dr. Atila Yılmaz
Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE225 Sayısal Sistemlerin Temelleri21-223035Dr. Derya Altunay
Dr. S. Esen Yüksel
357ELE227 Sayısal Sistemlerin Temelleri Laboratuvarı21-280312Dr. Derya Altunay
Dr. S. Esen Yüksel
804MAT235 Mühendislik Matematiği I01, 034045Dr. Mustafa Türkyılmazoğlu
Dr. Aslı Pekcan Yıldız
OPT__1 Alan Dışı Seçmeli Ders3034
Toplam:2130
4. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE244 Elektromanyetik I214046Dr. Feza Arıkan
804MAT236 Mühendislik Matematiği II024045Dr. Yaşar Sözen
Toplam:811
5. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE301 Sinyaller ve Sistemler21-223035Dr. Hüseyin Demircioğlu
Dr. Derya Altunay
357ELE313 Elektronik Laboratuvarı II21-280312Dr. Uğur Baysal
Dr. Dinçer Gökcen
357ELE315 Elektronik II21-224045Dr. Uğur Baysal
Dr. Dinçer Gökcen
357ELE345 Elektromanyetik II213035Dr. Çiğdem Seçkin Gürel
357ELE361 Elektrik Makinaları I21-223034Dr. Işık Çadırcı
Dr. Uğur Baysal
357ELE365 Elektrik Makinaları Laboratuvarı I21-280312Dr. Uğur Baysal
Dr. Işık Çadırcı
357ELE389 Staj I0313
310MÜH103 İş Sağlığı ve Güvenliği I031011
Toplam:1727
6. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE354 Denetim Sistemleri213035Dr. Yakup Özkazanç
357ELE356 Denetim Sistemleri Laboratuvarı21-280312Dr. Yakup Özkazanç
357ELE390 Staj II0313
Toplam:510
7. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE401 Mezuniyet Projesi I0313
357ELE403 Denetim Sistemi Tasarımı213036Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE405 Denetim Sistemi Tasarımı Laboratuvarı21-250312Dr. Şölen Kumbay Yıldız
357ELE407 Sayısal Sinyal İşleme213036Dr. Gürhan Bulu
357ELE409 Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı21-250312Dr. Gürhan Bulu
357ELE411 Veri Yapıları213036Dr. İsmail Uyanık
357ELE417 Gömülü Sistem Tasarımı213247Dr. Ali Ziya Alkar
357ELE419 Tümleşik Devre Tasarımı213036Dr. Dinçer Gökcen
357ELE425 İletişim Kuramı II213036Dr. Emre Aktaş
357ELE427 İletişim Kuramı Laboratuvarı II21-250312Dr. Emre Aktaş
357ELE445 Mikrodalga Teknikleri I213036Dr. Birsen Saka
357ELE447 Mikrodalga Teknikleri Laboratuvarı I21-250312Dr. Birsen Saka
357ELE451 Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri213036Dr. Atila Yılmaz
357ELE491 Özel Konular I213036Dr. Cenk Toker
Toplam:3366
8. Yarıyıl Dersleri
Bölüm Ders kodu ve adı Şube(ler) T P K AKTS Ders sorumlusu
357ELE402 Mezuniyet Projesi II0313
357ELE412 Veri İletişimi213036Dr. Berkan Dülek
Toplam:49
  • Bölüm: Bölüm kodu. T: Teorik saat, P: Pratik saat, K: Yerel kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi.
  • Şube numaraları tire (-) ile ayrılmışsa (örneğin 21-23) aradaki şubeler (yani 22) mevcuttur.
  • Şube numaraları virgül (,) ile ayrılmışsa (örneğin 21,23) aradaki şubeler (yani 22) mevcut değildir.
  • Teknik olmayan seçmeli dersler listeye dahil edilmemiştir.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler