EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2018-2019 Güz dönemi açılan lisansüstü ders ve şubelerinin listesi
Ders kodu ve adı T P K AKTS Ders sorumlusu
ELE601 / ELE701 Doğrusal Sistem Kuramı3038 / 10Hüseyin Demircioğlu
ELE609 / ELE709 Olasılık Kuramı ve Olasılıksal Süreçler3038 / 10Mücahit K. Üner
ELE613 / ELE713 Anahtarlamalı Güç Kaynakları3038 / 10Işık Çadırcı
ELE623 / ELE723 Elektromanyetik Dalga Kuramı I3038 / 10Feza Arıkan
ELE630 / ELE730 Sayısal İletişim I3038 / 10Cenk Toker
ELE638 / ELE738 Kodlama Kuramının Temelleri3038 / 10Berkan Dülek
ELE659 / ELE759 Denetimde Özel Konular3038 / 10Şölen Kumbay Yıldız
ELE681 / ELE781 Seyir, Güdüm ve Denetim3038 / 10Yakup Özkazanç
ELE682 / ELE782 Optik Sistemler3038 / 10Çiğdem Seçkin Gürel
ELE626 / ELE726 Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler3038 / 10Özlem Özgün
ELE670 / ELE770 İstatistiksel Sinyal İşleme3038 / 10Emre Aktaş
ELE675 / ELE775 Görüntü İşleme3038 / 10S. Esen Yüksel
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü