EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2016-2017 Bahar dönemi açılan lisansüstü ders ve şubelerinin listesi
Ders kodu ve adı T P K AKTS Ders sorumlusu
ELE628 / ELE728 Anten Kuramı ve Analizi3038 / 10Birsen Saka
ELE634 / ELE734 Sayısal İletişim II3038 / 10Emre Aktaş
ELE636 / ELE736 Sezim ve Kestirim Kuramı3038 / 10Mücahit K. Üner
ELE615 / ELE715 Elektrik Motoru Sürücü Sistemleri3038 / 10Işık Çadırcı
ELE624 / ELE724 Elektromanyetik Dalga Kuramı II3038 / 10Feza Arıkan
ELE626 / ELE726 Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler3038 / 10Adnan Köksal
ELE685 / ELE785 Sinir Ağları3038 / 10Atila Yılmaz
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Akademik Takvim | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü