EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 110 Elektrik Mühendisliğine Giriş
2021-2022 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 30/06/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE110 - ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ELE110 2. Yarıyıl 3 0 3 5
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDers genelde devre teorisine giriş yapmayı ve yarıiletkenlerin temel davranışlarını öğrencilere sunmayı amaçlamaktadır. Bu kurs aynı zamanda öğrenciyi sahip olduğu Ohm yasası, Kirchoff Yasası, yarıiletken materyaller, iletimi ve uygulamaları gibi altyapı bilgilerini içererek mühendisliğe hazırlar ve mesleğine yönelimini hızlandırır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci; Akım gerilim gibi değişkenleri göz önüne alarak bazı basit devre çözümlemelerini yapabilir,
  2. Sadece direnç içeren devreleri ve çözümleme yöntemlerini öğrenir,
  3. Temel ölçüm cihazlarını kullanarak akım, gerilim ve direnç değerlerini ölçebilir,
  4. Yarıiletken malzemeyi ve iletim davranışını anlar,
  5. Diyot ve çeşitleri gibi temel elektronik devre elemanlarının ve işlevlerinin farkında olur,
  6. Temel bir PN ekleminin yapısını ve davranışını öğrenmiş olur,
  7. Basit devreleri çözümlemek için uygulama yöntemlerini kullanır,
  8. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, içerdiği faaliyetleri ve ilgili olduğu etik konuları genel anlamda öğrenir.
Dersin içeriği1. Ohm kanunu, enerji, güç, bağımsız ve bağımlı kaynaklar
2. Direnç devreleri ve Kirchhoff kanunları
3. Thévenin, Norton and süperpozisyon teoremleri
4. Devre analiz teknikleri
5. Yarıiletkenler, elektronlar ve boşluklar
6. Yarıiletkenlerde iletim
7. Yarıiletken eklemleri, diyotlar
8. Transistörler (BJT, JFET vb.) 
Kaynaklar1. Nilsson J.W. ve Riedel S.A., Electric Circuits, Pearson- Prentice Hall, 2011.
2. C. C. Hu, Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits, 2010.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaElektrik ve elektronik mühendisliğinde temel alanlar ve sistemler, Mühendislik Etiği, Ohm Kanunu, Enerji, Güç, Bağımsız ve Bağımlı Kaynaklar
2. HaftaSeri ve Paralel Devreler
3. HaftaKirchhoff Voltaj ve Akım Kanunları
4. HaftaThévenin, Norton and Süperpozisyon Teoremleri
5. HaftaGöz ve Düğüm Analizleri
6. HaftaArasınav I
7. HaftaYarı İletkenlere Giriş (atomlar, bağlanma, elektronlar ve boşluklar, özgün yarıiletkenler, katkı işlemi, p-tipi and n-tipi yarıiletkenler)
8. HaftaYarı İletkenlerde Elektronlar ve Boşluklar (etkin kütle, enerji bantları, Fermi dağılımı)
9. HaftaElektronların ve Boşlukların Hareketi ve Yeniden Birleşimi (hareketlilik, iletkenlik, sürüklenme ve yayılma akımı)
10. HaftaPN eklemi (yani silikon diyot) (denge durumu, ters besleme, düz besleme, diyot denklemi)
11. HaftaPN eklemi (yani silikon diyot) (denge durumu, ters besleme, düz besleme, diyot denklemi)
12. HaftaDiyot tipleri (güneş hücresi, LED, lazer, tünel diyot vb.)
13. HaftaArasınav II
14. HaftaTransistörler (BJT, FET vb.)
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı250
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14342
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi22040
Genel sınava hazırlanma süresi12020
Toplam İş Yükü3146144

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.   X 
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler