EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 112 Elektrik Mühendisliğine Giriş Laboratuvarı
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21-28
Ders sorumlusu:Dr. Gürhan Bulu
YerGünZaman
-

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE112 - ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUVARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUVARI ELE112 2. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriSoru-Yanıt
Deney
Diğer: 'ELE 110 Elektrik Mühendisliğine Giriş' dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersin amacı, öğrencilerin 'ELE 110 Elektrik Mühendisliğine Giriş' dersi ile edindikleri kuramsal konuları deneysel çalışmalarla desteklemek, ölçüm parametrelerini öğretmek ve elde edindikleri devre teorilerinin deneysel sonuçlarını değerlendirme kabiliyetlerini geliştirmektir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Basit devre kurmayı öğrenir,
  2. D.Ç.2. Temel ölçüm ekipmanlarını kullanır,
  3. D.Ç.3. Devre üzerinde değişkenler belirler ve ölçümlerini gerçekleştirir,
  4. D.Ç.4. Basit elektronik devre elemanlarının (diyot vb.) çalışma prensibini öğrenir,
  5. D.Ç.5. Kuramsal ve uygulama sonuçlarını birarada gözler ve değerlendirir.
Dersin içeriği1. DC devrelerde gerilim, akım ve direnç değerlerinin ölçülmesi,
2. DC ölçüm cihazlarının (voltölçer, akımölçer vb.) iç direncinin deneysel olarak değerlendirilmesi,
3. DC devrelerde Thévenin, Norton teoremleri ve süperpozisyon ilkesinin deneysel olarak sınanması,
4. DC devrelerde güç ölçümleri,
5. Diyodun DC devrelerdeki temel davranış durumlarının incelenmesi
6. Transistörün DC devrelerdeki temel davranış durumlarının incelenmesi
 
KaynaklarDeney Föyleri.
Nilsson J.W. ve Riedel S.A., Electric Circuits, 10. ed., Pearson, 2015.
Hayt W.H. ve Kimmerly J.E., Engineering Circuit Analysis, 8. ed., McGraw Hill, 2012.
C. C. Hu, Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits, 2010.
Boylestad ve Nashelsky, Electronic Devices & Circuit Theory, Pearson, 11. ed., 2012.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaDevre benzetim yazılımlarının tanıtımı
2. HaftaDeney 1 için ön çalışma (rapor vb.)
3. HaftaDeney 1: DC devrelerde gerilim, akım ve direnç değerlerinin ölçülmesi
4. HaftaDeney 2 için ön çalışma (rapor vb.)
5. HaftaDeney 2: DC ölçüm cihazlarının (gerilimölçer, akımölçer vb.) iç direncinin deneysel olarak değerlendirilmesi
6. HaftaDeney 3 için ön çalışma (rapor vb.)
7. HaftaDeney 3: DC devrelerde Thévenin, Norton teoremleri ve süperpozisyon ilkesinin deneysel olarak kanıtlanması
8. HaftaDeney 4 için ön çalışma (rapor vb.)
9. HaftaDeney 4: DC devrelerde güç ölçümü
10. HaftaDeney 5 için ön çalışma (rapor vb.)
11. HaftaDeney 5: DC devrelerde diyotların düz ve ters besleme durumlarının incelenmesi
12. HaftaDeney 6 için ön çalışma (rapor vb.)
13. HaftaDeney 6: DC devrelerde transistörlerin çalışma prensiplerinin incelenmesi (bağımlı kaynak ilişkisi vb.)
14. HaftaÇalışma haftası
15. HaftaGenel sınav
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar660
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı660
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 6 3 18
Uygulama111
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)6424
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi11212
Toplam İş Yükü142055

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü