EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 120 Bilgisayarlar ve Programlama II
2021-2022 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 30/06/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE120 - BİLGİSAYARLAR ve PROGRAMLAMA II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
BİLGİSAYARLAR ve PROGRAMLAMA II ELE120 2. Yarıyıl 3 0 3 5
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
Diğer: "ELE 122 Bilgisayarlar ve Programlama Laboratuvarı" dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri  
Dersin amacıDersin ilk amacı öğrencinin programlamaya giriş bilgileri ile donanmasıdır. Öğrenci bir sorun ile karşılaştığında, bu sorunu yüksek seviye programlama ile çözebilecek özelliklere sahip olmalıdır. Bunun için program analiz ve çözümleme, program yazabilme ve bir sonuca farklı yollardan erişebilme, verimli program yazma, yazılan programın dokümantasyonun anlaşılır ve kurallara uygun olması, program yazıldıktan sonra programın taranıp hata ayıklanabilmesinin yapılması ve mümkün olduğunca modüler bir yazılım oluşturma yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. İlerleyen bölümlerde genel anlamda veri yapılarının anlatılması ile öğrencinin veri yapılarını kullanması sağlanmakta ve öğrenci bu tarz programlama yöntemleri ile tanıştırılmaktadır. Derste yapısal programlamanın temel taşları verilmeye çalışılmaktadır ve bununla ilgili olarak C programlama dilinde örnekler verilmektedir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Yüksek seviye bir programlama dili öğrenmiş olur,
  2. D.Ç.2. Karşılaştığı bir problemi bilgisayar problemi olarak modeller,
  3. D.Ç.3. Kurduğu problemi hangi algoritmalar ve programlama teknikleri ile çözebileceğini, değişik algoritmaların birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir.
Dersin içeriğiProgram formları ve C program yapısı.
Veri okuma ve depolama.
Karar ağaçları.
Giriş ve çıkış özellikleri.
Program analizi. Problem çözümleme.
Algoritmaların program olarak uygulanması.
Programlardan hata ayıklama.
Altyordamlar.
Kontrol yapıları.
Karar verme yapıları.
İfadeler, karakter dizileri, hazır işlevler ve kullanıcı işlevleri.
Döngü ve iç-içe döngü yapıları.
Diziler ve indisler.
Formatlı çıkış ve dosyalar.
Veri türleri, saklama kavramı ve dinamik veri yapıları.
Özyineleme.
Diziler ve göstergeçler.
İşlev göstergeçleri.
Argüman olarak işlevler.
Bağlı liste ve ikili ağaç yapısı
 
KaynaklarDeitel P, Deitel H., C How to Program, Pearson.
Hanley J, Koffman E.,Problem Solving and Program Design in C, Pearson.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaProgram formları ve C program yapısı.
2. HaftaKarar ağaçları. Giriş ve çıkış özellikleri. Program analizi. Problem çözümleme.
3. HaftaAlgoritmaların program olarak uygulanması. Programlardan hata ayıklama.
4. HaftaAltyordamlar. Kontrol yapıları.
5. HaftaKarar verme yapıları. İfadeler, karakter dizileri, hazır işlevler ve kullanıcı işlevleri.
6. HaftaDöngü ve iç-içe döngü yapıları.
7. HaftaDiziler ve indisler. Formatlı çıkış ve dosyalar.
8. HaftaAra sınav
9. HaftaVeri türleri, saklama kavramı ve dinamik veri yapıları.
10. HaftaÖzyineleme
11. HaftaDiziler ve göstergeçler.
12. Haftaİşlev göstergeçleri.
13. Haftaİşlev göstergeçleri.
14. HaftaBağlı liste ve ikili ağaç yapısı
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler620
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı760
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14342
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler6318
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3659152

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.    X
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.X    
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler