EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 203 Devre Kuramı I
2021-2022 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 30/06/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE203 - DEVRE KURAMI I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
DEVRE KURAMI I ELE203 3. Yarıyıl 4 0 4 6
Önkoşul(lar)-var iseELE110 Elektrik Mühendisliğine Giriş
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE271 ÖLÇME LABORATUVARI dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersin amacı öğrencilere, zamana bağlı değişken tepkiye sahip devrelerin matematiksel olarak modellenmesini, bu modellerin analiz edilmesini ve bu tür devrelerde güç analizini öğretmektir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. D.Ç.1. İşlemsel yükseltecin çalışmasını bilir, işlemsel yükselteç içeren devreleri matematiksel olarak modeller ve analiz eder.
  2. D.Ç.2. Direncin yanı sıra kapasitör ve indüktör içeren dinamik devreleri diferansiyel denklemler kullanarak modeller, analiz eder ve bu tür devrelerde güç analizi yapar.
  3. D.Ç.3. Daha önceden bildiği ve derste devre kuramı özelinde verilen matematik bilgileriyle bir diferansiyel denklemi inceleyerek çözümünün ne formda olacağını kestirir ve çözümü bulur.
  4. D.Ç.4. Derste öğrendiği kavramları ve analiz tekniklerini diğer derslere ve gerçek hayatta karşılaşabileceği sistemlere uygular.
Dersin içeriği1. Devre Analiz Tekniklerinin Gözden Geçirilmesi,
2. Devre Analizinde Topolojik Teknikler
3. İşlemsel Yükselteçler
4. İndüktans, Sığa ve Karşılıklı İndüktans
5. Birinci Dereceden RL ve RC Devrelerinin Tepkileri
6. RLC Devrelerinin Doğal ve Basamak Tepkileri
7. Sinüzoidal Durgun Durum Analizi
8. Sinüzoidal Durgun Durum Güç Analizi
9. Dengeli Üç Fazlı Devreler 
KaynaklarNilsson ve Riedel, Electric Circuits, 9. baskı, Pearson, Prentice Hall, 2011
L.O. Chua, C.A. Desoer, E.S. Kuh, Linear and Nonlinear Circuits, McGraw Hill, 1987
C.A. Desoer, E.S. Kuh, Basic Circuit Theory, McGraw Hill, 1969
R.Dorf, J.A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 3rd Ed., John Wiley, 1996
W.H. Hayt, J.E. Kimmerly, Engineering Circuit Analysis, 5th Ed., Mc.Graw Hill, 1993
D.E. Scott, An Introduction to Circuit Analysis: A System Approach, McGraw Hill, 1987
R.E. Scott, M.W. Essigman, Linear Circuits, Addison Wesley
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaDevre Analiz Tekniklerinin Gözden Geçirilmesi
2. HaftaDevre Analizinde Topolojik Teknikler
3. Haftaİşlemsel Yükselteçler
4. Haftaİndüktans, Sığa ve Karşılıklı İndüktans
5. HaftaBirinci Dereceden RL ve RC Devrelerinin Tepkileri
6. HaftaBirinci Dereceden RL ve RC Devrelerinin Tepkileri
7. HaftaRLC Devrelerinin Doğal ve Basamak Tepkileri
8. HaftaRLC Devrelerinin Doğal ve Basamak Tepkileri
9. HaftaAra sınav
10. HaftaSinüzoidal Durgun Durum Analizi
11. HaftaSinüzoidal Durgun Durum Analizi
12. HaftaSinüzoidal Durgun Durum Güç Analizi
13. HaftaSinüzoidal Durgun Durum Güç Analizi
14. HaftaDengeli Üç Fazlı Devreler
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)13565
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi21734
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3051180

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.   X 
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler