EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 214 Elektronik Laboratuvarı I
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21-25
Ders sorumlusu:Dr. Gürhan Bulu
Dr. Dinçer Gökcen
Asistan(lar):Yeter Şekertekin
Emre Efendi
Alp Demirel
Asım Reha Çetin
YerGünZaman
-

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 19/05/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE214 - ELEKTRONİK LABORATUVARI I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTRONİK LABORATUVARI I ELE214 4. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriRapor Hazırlama ve/veya Sunma
Deney
Proje Tasarımı/Yönetimi
Diğer: ELE230 ELEKTRONİK I dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDerste öğrencilere, a) Diyot ve transistör gibi temel elektronik devre elemanlarının çalışma prensipleri ve uygulamaları b) BJT ve FET yükselteçlerin DC ve AC analizi c) BJT ve FET yükselteçlerin frekans tepkisi d) BJT ve FET yükselteçlerin tasarımı e) Çok katlı yükselteçlerin analiz ve tasarımı konularının aktarılması amaçlanmaktadır  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Diyot ve transistör gibi temel elektronik devre elemanlarının çalışma prensiplerini ve uygulamalarını anlamaktadır
  2. Elektronik devreler üzerinde AC/DC analiz yapabilmektedir
  3. Frekans tepkisi analizi yapabilmektedir
  4. Gerilim doğrultucu ve düzeltici devreleri tasarlayabilmektedir
  5. Verilen kazanç, giriş-çıkış empedansı ve frekans tepkisi özelliklerine göre transistor yükselteçleri (BJT veya FET) tasarlayabilmektedir
Dersin içeriğiDiyotlar ve diyot uygulamaları, Voltaj düzenleyiciler, BJT transistörler ve özellikleri, BJT'lerin DA önbeslemesi ve önbesleme kararlılığının sağlanması, FET transistörler ve özellikleri, FET'lerin DA önbeslemesi, Küçük sinyal transistör modellemesi, BJT ve FET yükselteçlerin küçük sinyal analizi (SSAC), BJT ve FET yükselteçlerin frekans tepkisi, Çok katlı yükselteçler 
Kaynaklar1. A. S. Sedra and K. C. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford Uni. Press, 2009 (6th ed.)
2. R. L. Boylestad and L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, Pearson, 2012, (11th ed.)
3. J. Millman and C. Halkias, Integrated Electronics, McGraw-Hill
4. D. Neamen, Electronic Circuit Analysis and Design, McGraw-Hill 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. Hafta
2. HaftaSPICE benzetimlerine giriş
3. HaftaDeney 1: Yarıiletken diyotlar ve doğrultucu devreler
4. Hafta
5. HaftaDeney 2: Zener diyotlar ve düzenleyici uygulamaları
6. HaftaGrup çalışmaları için projelerin verilmesi
7. HaftaDeney 3: BJT özellikleri
8. Hafta
9. HaftaDeney 4: BJT yükselteçlerin AA/DA analizi
10. Hafta
11. HaftaDeney 5: FET özellikleri
12. Hafta
13. HaftaDeney 6: FET yükselteçlerin AA/DA analizi ve frekans tepkisi
14. HaftaDeney 7: BJT yükselteçlerin frekans tepkisi
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaFinal Sınavı

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar840
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler120
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı860
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı140
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Laboratuvar 8 3 24
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)8324
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi11212
Toplam İş Yükü171860

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.    X
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.    X 
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.   X 
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.  X  
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.  X  
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.   X 

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler