EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 220 Devre Kuramı II
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. Atila Yılmaz
YerGünZaman
E8Çarşamba14:00 - 16:45
Şube: 22
Ders sorumlusu:Dr. İsmail Uyanık
YerGünZaman
E7Çarşamba14:00 - 16:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE220 - DEVRE KURAMI II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
DEVRE KURAMI II ELE220 4. Yarıyıl 3 0 3 5
Önkoşul(lar)-var iseELE203 Devre Kuramı I
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersin amacı öğrencilere, zamana bağlı değişken tepkiye sahip devrelerin matematiksel olarak modellenmesini, bu modellerin analiz edilmesini ve bu tür devrelerde güç analizini öğretmektir. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Direncin yanı sıra kapasitör ve indüktör içeren dinamik devreleri, uzay durum denklemleri kullanarak modelleme ve analiz etmeyi öğretmek
  2. Laplace dönüşümünü ve direncin yanı sıra kapasitör ve indüktör içeren dinamik devreleri Laplace dönüşümü kullanarak modellemeyi, analiz etmeyi öğretmek
  3. Transfer fonksiyon konseptini ve elektriksel devrelerin çıkışını katlamalı (konvolüsyon) integral ile bulmayı öğretmek
  4. Frekans seçici devreleri modelleme ve tasarlamayı ve bunun yanında frekans seçici devrelerin Bode diagramlarını çizmeyi öğretmek
  5. İşlemsel yükselteçler kullanarak aktif filtre devreleri tasarlamayı öğretmek
Dersin içeriği1. AC ve DC Çözümleme yöntemlerinin gözden geçirilmesi,
2. Uzay-Durum Denklemleri- Modelleme ve Zaman Kipi Çözümlemesi,
3. Laplace dönüşümüne giriş,
4. Devre analizinde Laplace dönüşümü,
5. Frekans seçici devrelere giriş,
6. Aktif filtre devreleri.
 
Kaynaklar[1] J.W. Nilsson ve S.A. Riedel, Electric Circuits, 9. baskı, Pearson, Prentice Hall, 2011
[2] L.O. Chua, C.A. Desoer, E.S. Kuh, Linear and Nonlinear Circuits, McGraw Hill, 1987
[3] C.A. Desoer, E.S. Kuh, Basic Circuit Theory, McGraw Hill, 1969
[4] R.Dorf, J.A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 3. baskı, John Wiley, 1996
[5] W.H. Hayt, J.E. Kimmerly, Engineering Circuit Analysis, 5.baskı, Mc.Graw Hill, 1993
[6] D.E. Scott, An Introduction to Circuit Analysis: A System Approach, McGraw Hill, 1987
[7] R.E. Scott, M.W. Essigman, Linear Circuits, Addison Wesley
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaAC ve DC Çözümleme yöntemlerinin gözden geçirilmesi
2. HaftaUzay-Durum Denklemleri
3. HaftaUzay-Durum Denklemleri- Modelleme ve Zaman Kipi Çözümlemesi
4. HaftaLaplace dönüşümüne giriş
5. HaftaLaplace dönüşümüne giriş
6. HaftaDevre analizinde Laplace dönüşümü
7. HaftaDevre analizinde Laplace dönüşümü
8. HaftaDevre analizinde Laplace dönüşümü
9. HaftaDevre analizinde Laplace dönüşümü
10. HaftaAra sınav
11. HaftaFrekans seçici devrelere giriş
12. HaftaFrekans seçici devrelere giriş
13. HaftaAktif filtre devreleri
14. HaftaAktif filtre devreleri
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)13452
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi21428
Genel sınava hazırlanma süresi12828
Toplam İş Yükü3049150

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.    X
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü