EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 302 Olasılık Kuramı
2021-2022 Yaz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 30/06/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE302 - OLASILIK KURAMI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
OLASILIK KURAMI ELE302 6. Yarıyıl 3 0 3 5
Önkoşul(lar)-var iseMAT123 Matematik I
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıÖğrenciye olasılık kuramının temel kavramlarını tanıtmak, ve Rasgele sinyal içeren sistemleri analiz edebilmesi için gereken altyapıyı oluşturmaktır.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Olasılık kuramının temel kavramlarını bilir
  2. Genel bilinen olasılık dağılım işlevlerini kullanır ve özelliklerini analiz eder.
  3. Koşullu olasılık dağılım işlevlerini ve koşullu beklenti değerlerini hesaplar.
  4. Dönüşüm teknikleri ile dağılımları hesaplar ve problemleri çözer.
  5. Rasgele süreçleri tanımlar ve özelliklerini kullanır (özellikle Gauss ve Poisson rasgele süreçlerini)
Dersin içeriği Küme kuramının tekrarı
Deney kavramı, Örnek uzayı ve olaylar
Olasılığın tanımı
Birleşik ve koşullu olasılık, Bayes teoremi
Bağımsız olaylar ve Bernoulli denemeleri
Rasgele değişken kavramı
Olasılık dağılım ve yoğunluk işlevleri
Koşullu dağılım ve yoğunluklar
Beklenen değerler, momentler ve karakteristik işlevler
Rasgele değişken dönüşümleri
Çoklu rasgele değişkenler, birleşik dağılım ve yoğunluk işlevleri
Limit teoremleri
Çoklu rasgele değişkenler üzerinde işlemler
Rasgele sürecin tanımı
Bağımsızlık ve çeşitli durağanlık biçimlerinin incelenmesi
Zaman ortalaması, istatistiksel ortalama ve ergodiklik
Özilinti ve çaprazilinti işlevleri
Gauss ve Poisson süreçleri
 
KaynaklarPeebles, Jr., Probability, Random Variables, and Random Signal Principles, 4th Ed.,
McGraw-Hill, 2001.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaKüme kuramının tekrarı, Deney kavramı, Örnek uzayı ve olaylar
2. HaftaOlasılığın matematiksel modeli, Birleşik ve koşullu olasılık, Bayes teoremi
3. HaftaBağımsız olaylar ve Bernoulli denemeleri
4. HaftaRasgele değişken kavramı
5. HaftaOlasılık dağılım ve yoğunluk işlevleri, Koşullu dağılım ve yoğunluklar
6. HaftaBeklenen değerler, momentler ve karakteristik işlevler
7. HaftaRasgele değişken dönüşümleri
8. HaftaAra sınav
9. HaftaÇoklu rasgele değişkenler, birleşik dağılım ve yoğunluk işlevleri
10. HaftaLimit teoremleri, Çoklu rasgele değişkenler üzerinde işlemler
11. HaftaRasgele süreçler ve özellikleri
12. HaftaRasgele Süreçlerde bağımsızlık ve çeşitli durağanlık biçimlerinin incelenmesi
13. HaftaZaman ortalaması, istatistiksel ortalama ve ergodiklik, Özilinti ve çaprazilinti işlevleri
14. HaftaGauss ve Poisson süreçleri
15. HaftaGenel sınava hazırlık haftası
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav160
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı040
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı060
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14570
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi11818
Genel sınava hazırlanma süresi12020
Toplam İş Yükü3046150

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.X    
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.   X 
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.   X  
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.X    
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X    
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler