EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 324 İletişim Kuramı I
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. Emre Aktaş
YerGünZaman
E7Pazartesi14:00 - 16:45
Şube: 22
Ders sorumlusu:Dr. Cenk Toker
YerGünZaman
OnlineÇarşamba09:00 - 11:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE324 - İLETİŞİM KURAMI I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
İLETİŞİM KURAMI I ELE324 6. Yarıyıl 3 0 3 5
Önkoşul(lar)-var iseELE301 Sinyaller ve Sistemler
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE326 İLETİŞİM KURAMI LABORATUVARI I dersi ile birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersin amacı aşağıdaki becerileri öğrencilere kazandırmaktır: - Elektronik haberleşmede kipleme ve kipçözme kavramlarını anlamak - Temel analog haberleşme sistemlerinin yapılarını anlamak - Haberleşmede gürültü kavramını, matematiksel temsilini ve gürültünün analog haberleşme sistemlerine etkisini anlamak  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Bant geçirgen kiplenmiş sinyallerin karmaşık aşağıbant gösterimini kullanabilmek
  2. Temel analog haberleşme yöntemlerini öğrenmek
  3. Uyumlu alıcıyı ve faz kaymasının etkisini anlamak
  4. Kiplemedeki güç etkinliği ve bantgenişliği etkinliğini anlamak
  5. Haberleşmede gürültünün modellenmesini, gürültü analizi için kullanılan temel yöntemleri ve temel analog sistemlerin gürültü performansını bilmek
Dersin içeriğiI. Fourier dönüsümleri ve özelliklerinin gözden geçirilmesi. Sinyallerin doğrusal sistemlerden iletimi. Süzgeçler.
II. Genlik kiplemesi (AM). Taşıyıcısı bastırılmış çift yan bant kiplemesi (DSB-SC)
III. Hilbert dönüşümleri. Bant-geçirgen sinyallerin kanonik gösterimi. Bant-geçirgen sistemler.
IV. Yan bantların süzülmesi, artık yan bant modülasyonu, tek yan bant kiplemesi (SSB).
V. Açı kiplemesi. Sıklık kiplemesi (FM)
VI. Olasılıksal süreçler, ilinti fonksiyonu, güç izgesel dağılımı
VII. AM kiplemesinde gürültü
VIII. FM kiplemesinde gürültü
 
KaynaklarHaykin S., Communication Systems, 4th Ed., Wiley, 2001. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaFourier dönüsümleri ve özelliklerinin gözden geçirilmesi. Sinyallerin doğrusal sistemlerden iletimi. Süzgeçler.
2. HaftaGenlik kiplemesi (AM)
3. HaftaTaşıyıcısı bastırılmış çift yan bant kiplemesi (DSB-SC)
4. HaftaHilbert dönüşümleri. Bant-geçirgen sinyallerin kanonik gösterimi
5. HaftaYan bantların süzülmesi, artık yan bant modülasyonu, tek yan bant kiplemesi
6. HaftaFrekans bölmeli çoğullama
7. HaftaAçı kiplemesi
8. HaftaDarbant FM
9. HaftaGenişbant FM
10. HaftaAra sınav
11. HaftaOlasılıksal süreçler
12. HaftaOlasılıksal süreçler
13. HaftaAM kiplemesinde gürültü
14. HaftaFM kiplemesinde gürültü
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14684
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi12020
Toplam İş Yükü2929146

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.X    
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.X    
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X    
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü