EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 345 Elektromanyetik II
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. Özlem Özgün
YerGünZaman
OnlinePazartesi09:00 - 11:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE345 - ELEKTROMANYETİK II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ELEKTROMANYETİK II ELE345 5. Yarıyıl 3 0 3 5
Önkoşul(lar)-var iseELE244 Elektromanyetik I
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıDersi başarıyla bitiren bir öğrencinin, Quazi-statik elektromanyetik kavramlarını anlaması, Maxwell denklemlerini bilmesi ve sınır koşullarını kullanabilmesi, Dalga yayılımını anlaması, yansıma ve kırılma problemlerini çözebilmesi, Ortalama ve anlık güç akışını hesaplayabilmesi, Temel iletim hattı ve anten kavramlarını anlaması amaçlanmaktadır 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Kuazi-statik elektromanyetik kavramlarını anlamak.
  2. Maxwell denklemlerini ve sınır koşullarını bilmek.
  3. Değişik ortam ve sınırlarda düzlem dalga yayılımını hesaplayabilmek.
  4. Elektromanyetik güç akışını hesaplayabilmek.
  5. Temel iletim hattı ve anten kavramlarını anlamak.
Dersin içeriği Kuazi-statik alanlar ve indüklenme.
Zamanla değişen alanlar.
Maxwell denklemleri ve sınır koşulları.
Potansiyel fonksiyonlar.
Dalga denklemi ve çözümleri.
Düzlem dalga ve farklı ortamlarda yayılımı.
Elektromanyetik güç akışı ve Poynting vektörü.
Düzlem dalgaların düzlem ortam sınırlarında yansıma ve kırılması.
Temel iletim hattı ve anten kavramları.
 
KaynaklarCheng, D. K., Field and Wave Electromagnetics, Addison Wesley, 1993.  

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaFaraday yasası, kuazi-statik alanlar
2. HaftaZamanla değişen alanlar, yerdeğiştirme akımı, potansiyel fonksiyonları
3. HaftaMaxwell denklemleri, sınır koşulları, dalga denklemi
4. HaftaZaman ve frekans düzleminde dalgalar, sinüzoidal dalgalar
5. HaftaDüzlem dalgalar, kayıplı ortamlarda düzlem dalgalar, kutuplanma
6. HaftaGrup hızı, Poynting teoremi
7. HaftaAnlık ve ortalama güç yoğunlukları
8. HaftaAra sınav
9. Haftaİletken sınıra dik gelen dalga yansıması, eğik gelme durumu
10. HaftaDielektrik sınıra dik gelen dalga
11. HaftaDielektrik sınıra eğik gelen dalga
12. HaftaAra sınav
13. Haftaİletim hatları, yansıma, duran dalga oranı, empedans
14. HaftaAntenlere giriş
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)13565
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi22040
Genel sınava hazırlanma süresi12222
Toplam İş Yükü3050169

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.    X
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.  X  
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.   X 
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü