EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 356 Denetim Sistemleri Laboratuvarı
2021-2022 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21-28
Ders sorumlusu:Dr. Derya Altunay
Dr. Hüseyin Demircioğlu
YerGünZaman
-

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

ELE356 - DENETİM SİSTEMLERİ LABORATUVARI

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
DENETİM SİSTEMLERİ LABORATUVARI ELE356 6. Yarıyıl 0 3 1 2
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Deney
Sorun/Problem Çözme
Diğer: ELE 354 DENETİM SİSTEMLERİ dersiyle birlikte alınmalıdır.  
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim elemanları 
Dersin amacıELE 354 dersinde anlatılan bilgilerin uygulamalar yardımıyla pekiştirilmesi. Açık ve kapalı devre denetim sistemlerinin örnek devrelerle incelenmesi. Çeşitli dönüştürücüler ve bunların uygulamalardaki görevleri hakkında bilgi edinilmesi. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci
  2. 1. Geribeslemeli denetim sistemlerinin tasarımını ve gerçekleştirmesini bilir.
  3. 2.Laboratuvar yöntemlerini, araçlarını ve denetim mühendisliği uygulamalarını bilir ve kullanır.
  4. 3.Denetim elemanlarını tanır ve denetim sistemi deneyi kurar.
  5. 4.Laboratuvar deney sonuçlarını özlü ve eksiksiz bir rapor olarak hazırlar.
Dersin içeriğiGiriş ve çıkış dönüştürücüleri (konum, sıcaklık, basınç, akış hızı, nemlilik, hız, ivme, ışık seviyesi, ses seviyesi)
Sinyal işleme devreleri (karşılaştırıcı, yükseltici ve çevirici devreler)
Görüntüleme aygıtları
Temel aç/kapa denetim sistemleri
Konum denetim sistemleri
Hız denetim sistemleri
Sıcaklık denetim sistemleri
Sıklık tepkisinin deneysel olarak elde edilmesi
Denetim sistemlerinin zaman tepkilerinin elde edilmesinde bilgisayar yazılımlarının kullanımı
 
Kaynaklar[1] Ogata K., Modern Control Engineering, 5/e, Prentice Hall, 2010.
[2] Dorf R.C., and Bishop R.H., Modern Control Systems, 12/e, Prentice Hall, 2011.
[3] Franklin G.F., Powell J.D, and Emami-Naeini A., Feedback Control of Dynamical Systems, 6/e, Prentice Hall, 2010.
[4] Golnaraghi F., and Kuo B.C., Automatic Control Systems, 9/e, John Wiley, 2009.
[5] Nise N.S., Control Systems Engineering, 6/e, John Wiley, 2011.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaDenetim Sistemleri Laboratuvarının öğrencilere tanıtılması
2. HaftaGiriş ve çıkış dönüştürücüleri: konum, sıcaklık, basınç, akış hızı
3. HaftaGiriş ve çıkış dönüştürücüleri: nemlilik, hız, ivme, ışık seviyesi, ses seviyesi
4. HaftaSinyal işleme devreleri: karşılaştırıcı, yükseltici ve çevirici devreler
5. HaftaGörüntüleme aygıtları
6. HaftaTemel aç/kapa denetim sistemleri
7. HaftaKonum denetim sistemleri - Bölüm 1
8. HaftaKonum denetim sistemleri - Bölüm 2
9. HaftaHız denetim sistemleri - Bölüm 1
10. HaftaHız denetim sistemleri - Bölüm 2
11. HaftaSıcaklık denetim sistemleri - Bölüm 1
12. HaftaSıcaklık denetim sistemleri - Bölüm 2
13. HaftaSıklık tepkisinin deneysel olarak elde edilmesi
14. HaftaDenetim sistemlerinin zaman tepkilerinin elde edilmesinde bilgisayar yazılımlarının kullanımı
15. HaftaGenel sınava hazırlık haftası
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar425
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler225
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Laboratuvar 4 1 4
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)414
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler224
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi12020
Toplam İş Yükü252660

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.   X 
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.   X 
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.   X 
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.    X
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir.  X   
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. X   
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. X   
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü